Logo NGI
nl
en
Zoeken

Organisatie

Als initiatiefnemers staan wij open voor samenwerking. Infrastructuurbeheerders en -eigenaren die de ambitie delen om samen ‘responsive connections’ te bouwen zijn welkom als lid van NGinfra. Het huidige NGinfra is een stichting en bestaat uit vier themacenters, een Raad van Inspiratie, een Programmaraad en een Programmabureau.
 

Themacenters

In de themacenters van NGinfra wisselen deskundigen van de partnerorganisaties kennis uit over actuele thema’s en issues die spelen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit zijn de themacenters van nu:
 
 • Toekomst Verkennen
 • Beschikbaarheid
 • Waarde van Infrastructuur
 • Data & Security

Raad van Inspiratie

De Raad van Inspiratie waarin de zes initiatiefnemers van NGinfra zitting hebben genomen, bepaalt de agenda en de daaruit voortvloeiende plannen en besluiten. Hierin wordt zij ondersteund en geadviseerd door een actieve Programmaraad (zie onder) waarin alle initiatiefnemers zijn vertegenwoordigd.
 
 • Peter Molengraaf (Voorzitter Raad van Bestuur, Alliander)
 • Ronald Paul (COO, Havenbedrijf Rotterdam)
 • Patrick Buck (Directeur Projecten, ProRail)
 • Birgit Otto (COO, Schiphol Group)
 • Lieve Declercq (Voorzitter Raad van Bestuur, Vitens)
 • Jan Hendrik Dronkers (DG, Rijkswaterstaat)

Programmaraad

De programmaraad ondersteunt en adviseert de Raad van Inspiratie en is tevens de redactieraad voor NGinfraMagazine en NGinfraTrends. de Programmaraad bestaat uit:
 
 • Chris Verstegen (ProRail)
 • Paul de Beijer (Havenbedrijf Rotterdam)
 • Esther Hardi (Alliander)
 • Jenne van der Velde (Rijkswaterstaat)
 • Marc Unger (Schiphol Group)
 • Rian Kloosterman (Vitens)

Programmabureau

Het Programmabureau geeft uitvoering aan de plannen en besluiten van de Raad van Inspiratie. De maatschappelijke relevantie wordt geborgd door de ‘infra’-directeur. De wetenschappelijke directie is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksprogramma. De algemeen directeur wordt voor de brede algemene taken ondersteund door een klein en dynamisch bureau, bestaande uit:
 
 • Aernout van der Bend (algemeen directeur per 1 januar)
 • Bert Klerk (infra-directeur)
 • Wijnand Veeneman (wetenschappelijk directeur)
 • Margot Weijnen (wetenschappelijk directeur)
 • Jan Willem Weststrate (adviseur directie)
 • Ilona van Vliet (managementondersteuning)
 • Danielle van de Merwe (managementondersteuning)
 
De algemeen directeur wordt voor de brede algemene taken, communicatie en events ondersteund door Elba-Rec.
Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures