Logo NGI
nl
en
Zoeken

 
Naam
Public values
Omschrijving

De traditionele bestuursmodellen om publieke waarden (privacy, beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid) te beschermen zijn door ontwikkelingen zoals liberalisering en deregulering niet meer toereikend. In het licht van het Europese liberaliseringsbeleid bestuderen en herdefiniëren we publieke en private waarden en ontwikkelen nieuwe bestuursmodellen om deze te beschermen.

Vraag iemand welke publieke waarden hij of zij associeert met infrastructuren en je krijgt antwoorden als: universele toegankelijkheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. We ergeren ons als de stroom uitvalt, als we torenhoge mobiele-telefoon-rekeningen krijgen, als er een gaslek in onze buurt wordt gerapporteerd of als een smogalarm ons dwingt om binnenshuis te blijven. En als deze dingen regelmatig gebeuren, hebben we de neiging om de overheid verantwoordelijk te stellen. Maar als gevolg van het Europese liberaliseringsbeleid worden veel nutssectoren tegenwoordig gerund door private bedrijven, die publieke waarden gewoonlijk alleen interessant vinden als ze redelijk winstgevend zijn. Dus hoe moeten wij deze publieke waarden waarborgen? Kunnen wij erop vertrouwen dat de technologie met het antwoord komt? Hebben we strenger overheidstoezicht nodig? Gaat de markt zelf voor oplossingen zorgen? Of worden publieke waarden het best beschermd in een proces van onderhandelingen tussen klantorganisaties en dienstverleners?
En wat zijn die 'publieke' waarden nu eigenlijk precies? Het is een zeer interessant gegeven dat bepaalde waarden in het ene land als 'publiek' worden beschouwd en in het andere als 'privaat'. Wij beweren dat publieke waarden niet objectief en ondubbelzinnig kunnen worden gedefinieerd. Om een voorbeeld te noemen: in moderne geďndustrialiseerde landen is de toegang tot het internet zo langzamerhand een publieke waarde geworden, terwijl in de meeste onderontwikkelde landen een gewone telefoon al een zeldzaam goed is. Deze kwestie is nog moeilijker op te lossen in het geval van geliberaliseerde en geprivatiseerde infrastructuursectoren. Dus wie bepaalt eigenlijk wat in het publieke belang is en wat niet? En op welke gronden? Wie is verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen om deze publieke waarden te waarborgen? En welke maatregelen moeten dat zijn? Welke arrangementen zijn effectief en hoe kunnen betrokken partijen worden gestimuleerd om mee te werken? Er wordt internationaal empirisch onderzoek gedaan naar 'best practices' in verschillende infrastructuursectoren. Op grond van de bevindingen worden ontwerpen gemaakt voor nieuwe besturingsmodellen, waarmee de set van publieke waarden die uit de herijking naar voren is gekomen, kan worden gewaarborgd.

Programmaleider(s)
Aad Correljé

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures