Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

deelprogramma's >

reliable infrastructures

 
Naam
Reliable infrastructures
Omschrijving

Doel van dit programma is het ontwikkelen van ontwerpbenaderingen, technologische innovaties en nieuwe, organisatieoverstijgende arrangementen om beter voorbereid te zijn op storingen en hun schadelijke effecten.

Hoe kunnen wij de betrouwbaarheid vergroten van infrastructuren die van essentieel belang zijn voor onze economie en maatschappij? In dit deelprogramma ontwikkelen we ondersteunende methoden en gereedschappen ter bevordering van de betrouwbaarheid in sectoren als elektriciteit, water, telecommunicatie, verkeer (lucht, weg, spoor), internet en financiŽle systemen.

Technologische, institutionele en maatschappelijke ontwikkelingen hebben deze infrastructuren kwetsbaarder gemaakt dan ooit maar tegelijkertijd moeten zij aan steeds strengere eisen voldoen.

Als gevolg van de invloed van informatie- en communicatietechnologie, deregulering, toenemende zorg om het milieu en terroristische bedreigingen, worden deze systemen tegenwoordig geŽxploiteerd en beheerd door netwerken van partijen die voornamelijk handelen vanuit het eigen belang en verschillende, soms conflicterende, doelen nastreven.

Daardoor is het moeilijk om een goed overzicht te houden over alle risico’s die zich voordoen in het systeem als geheel, laat staan om ze te bedwingen. Hoe kun je in zo’n complexe bestuurlijke omgeving de stabiliteit en de betrouwbaarheid in stand houden? In het deelprogramma stellen we onszelf twee fundamentele vragen.

De eerste is: met welke ontwerpbenaderingen, technologische innovaties of interorganisatorische arrangementen kunnen we potentiŽle, van te voren ingeschatte, nadelige effecten op infrastructuren voorkomen, voordat het kwaad is geschied?

En de tweede: welke technologische en organisatorische innovaties kunnen we gebruiken om instabiliteit, die we al dan niet hebben zien aankomen, het hoofd te bieden, op het moment dat deze zich openbaart (in ‘real time’)? Met andere woorden: hoe kunnen we de veerkracht van onze infrastructuren verbeteren?

Vanwege de grote maatschappelijke en economische relevantie van kritische infrastructuren zijn wij van plan een kennisnetwerk rond het thema ‘networked reliability’ op te zetten, dat deelnemers van uiteenlopende nutssectoren de gelegenheid geeft te leren van gelijksoortige uitdagingen in andere sectoren.

Voor meer informatie neemt u contact op met Dr.ir. Aad Correljť.
 

Programmaleider(s)
Mark de Bruijne

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures