Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

deelprogramma's >

empowering networks

 
Naam
Empowering Networks
Omschrijving
Vanaf 2010 werkt NGInfra nauw samen met het netwerkbedrijf Alliander. In de afgelopen 4 jaar werden de krachten gebundeld met als doel de opgebouwde wetenschappelijke kennis te vertalen naar een concrete toepassing in de praktijk.

Energie is onlosmakelijk verbonden met ons dagelijks leven. We kunnen niet meer zonder. Alliander zorgt ervoor dat iedereen die energie elke dag geleverd krijgt. Dat is maatschappelijk gezien een belangrijke taak. Nederland moet slimmer omgaan met energie en gebruikmaken van schonere energie. Alliander bereidt haar netten voor op nieuwe vormen van energiewinning, zoals zonnepanelen en windturbines. Ook bedenkt Alliander oplossingen voor het opladen van elektrisch vervoer.

Die duurzame energie moet ook betaalbaar en betrouwbaar zijn. Daarom ontwikkelt Alliander hoogwaardige technologische innovaties waardoor klanten beter inzicht krijgen in hun energieverbruik. Daarnaast werkt Alliander dagelijks aan het onderhouden en slimmer maken van de energienetten. Om de omgang en het gebruik van energie te blijven innoveren, werkt Alliander samen met NGInfra. Voor een impressie van deze samenwerking, bekijk de film Empowering Networks.

De samenwerking heeft tot als doel gehad de wetenschappelijke kennis en kunde op het gebied van complexe infrastructuursystemen in de praktijk toe te passen. Binnen het programma passen projecten over hoe een netbeheerder de maatschappij direct kan betrekken bij besluitvorming en daarmee de beste prestatie voor de maatschappij kan leveren. Samen zorgen wij ervoor om de belangrijke vertaalslag te maken van onderzoek naar wensen van de maatschappij.

Zo is er binnen de samenwerking bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar een goed marktmodel voor Alliander om het introduceren en exploiteren van een lokaal biogasnetwerk te faciliteren. Ook is er onderzoek gedaan naar de veiligheid en kwetsbaarheid van intelligente energiedistributienetwerken. Aan de hand van simulatiemodellen kan Alliander antwoorden verkrijgen over de impact van storingen en cyberaanvallen op deze intelligente systemen.

De uitkomsten van de verschillende projecten zijn in een speelse vorm samengebracht in het "reismagazine" Met de stroom mee!.

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures