Infrastructure and culture: Two tales of the city

03 oktober 2018 09:30 (Europe/Amsterdam)

Internationale workshop voor trainees en jong professionals
Infrastructure and culture: two tales of the city

Op 3 oktober organiseert NGinfra een internationale workshop om de relatie tussen infrastructuur en cultuur in de stedelijke omgeving te onderzoeken. De workshop vindt plaats tijdens de Infraweek Fryslân, in Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa in 2018. De stad is een complex geheel, heeft allerlei gezichten en je kunt er vanuit diverse invalshoeken naar kijken. Vanuit de technisch-fysieke invalshoek, vanuit economische, sociale en culturele dimensies. Waar infrabeheerders gewend zijn om met een techno-economische bril te kijken naar de infrastructuur in de stad, kijken inwoners en hun bestuurders misschien meer naar de sociaal-culturele effecten van infrastructuur op de stad. Steden en stedelijke omgevingen zijn voor een groot deel gevormd door beslissingen uit het verleden om bepaalde infrastructuur aan te leggen. Uit die historische beslissingen is veel cultureel erfgoed voortgekomen dat we nu koesteren. Er zijn meer voorbeelden te bedenken van hoe infrastructuur en cultuur elkaar raken. Deze voorbeelden kunnen infrabeheerders en lokale bestuurders helpen bij hun besluitvorming over de toekomst van de stad en het welzijn van de inwoners.

De workshop begint met een aantal presentaties van experts. Zij zullen prikkelende visies neerzetten over hoe infrastructuur bijdraagt aan de identiteit van de stad, over de rol van infrastructuur in het creëren van een ‘sense of place’ voor de inwoners, over hoe infrastructuur het ruimtegebruik beïnvloedt en hoe infrastructuur collectieve structuren helpt vormgeven. In de middag worden de deelnemers aan de workshop uitgenodigd om de inzichten uit het ochtendprogramma in de praktijk te toetsen, tijdens infrastructuurwandelingen door Leeuwarden. De deelnemers gaan zelf op onderzoek uit naar de relatie tussen cultuur en infrastructuur en doen daarvan verslag met foto’s, video’s, blogs e.d. De internationale workshop wordt afgesloten met een plenair debat, waar de ervaringen van de middag worden gespiegeld aan de inzichten en visies die in de ochtend zijn gepresenteerd.

De sprekers:

Prof. Jens-Ivo Engels, Technische Universiteit Darmstadt, Duitsland

Dr. Eswaran Subrahmanian, Carnegie Mellon University, Pittsburgh PA, Verenigde Staten

Prof. Jochen Monstadt, Universiteit van Utrecht

Dr. Ralitsa Hiteva, Science Policy Research Unit, University of Sussex, Verenigd Koninkrijk

Dr. Georges Amar, voormalig directeur Innovatie bij Metro Parijs, Frankrijk.

Dagvoorzitter is Margot Weijnen, wetenschappelijk directeur van NGinfra.

NGinfra nodigt trainees en jong professionals van harte uit om deze internationale workshop bij te wonen. Meld je nu aan.

Locatie: 
Provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt Leeuwarden, Commissiezaal
Spreker: 
Diverse internationale sprekers