Logo NGinfraMagazine
nl
en
Zoeken

Herkomst

NGinfraMagazine is een nieuw tijdschrift, maar komt niet uit de lucht vallen. Het heeft zijn wortels in de jarenlange samenwerking tussen infrabeheerders en kennisinstellingen die leidde tot vier nummers van HubHolland Magazine en een aantal jaargangen van vakblad Infra.
 

Hoe het begon

Het begon allemaal bij de Stichting Toekomstbeeld en Techniek (STT), die enthou­siaste belanghebbenden uit wetenschap, overheid en bedrijfsleven bij elkaar brengt om gezamenlijk toekomstbeelden te bouwen. Een van de STT-verkenningen ging over de vraag hoe Nederland zich kan ontwikkelen van distributieland tot een knooppunt in grensoverschrijdende infrastructurele systemen. De stuurgroep stond onder leiding van oud-minister Karla Peijs. Het samenbrengen van ingenieurs en beleidsbepalers uit verschillende sectoren leidde tot mooie nieuwe initiatieven.

De uitkomst van deze verkenning was niet zoals gebruikelijk een eenmalige publi­catie, maar een tijdschrift dat moest zorgen voor de continuïteit van het ontstane platform. Next Generation Infrastructures, Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken adopteerden het initiatief en de vrijwillige inzet van velen leidde tot in totaal vier prachtige nummers en ‘high level meetings’. HubHolland ging daarna op eigen benen staan onder de nieuwe naam Infra.


Van Infra naar NGinfraMagazine

Infra is het blad van NGinfra. Om dat duidelijker naar voren te laten komen is de naam in 2016 aangepast naar NGinfraMagazine. Daarnaast heeft het blad een nieuwe vormgeving gekregen voor meer eenheid in de verschillende onderdelen van NGinfra.
Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures