Logo NGI
nl
en
Zoeken

Onder de aandacht

Hier vindt u een overzicht van de laatste berichten die uw aandacht verdienen. Altijd up-to-date blijven? Meld u dan aan voor de NGinfraNieuwsbrief en ontvang een overzicht van de laatste berichten maandelijks in uw mailbox. Zelf nieuws melden kan door contact op te nemen met de redactie van NGinfra via redactie@nginfra.nl.
 

Start NWO-call NGinfra
12 september 2016
Start NWO-call NGinfra
De NWO-call van NGinfra is gestart. Ervaren onderzoekers kunnen zich vanaf nu aanmelden om in aanmerking te komen voor financiering van innovatieve onderzoeksprojecten gericht op praktijk en beleid rondom toekomstige infrastructuur. De voorwaarden en doelen van de call leest u hier en op de website van NWO (in het Engels).
 
Vooraankondiging: NWO-call NGinfra begin september open
31 augustus 2016
Vooraankondiging: NWO-call NGinfra begin september open
Begin september opent de call van NGinfra en NWO, onder de naam Responsive Innovations. Het doel van de onderzoekscall is het ontwikkelen van nieuwe kennis over infrastructuur, het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking tussen infrastructuren en het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktijk.
 
Column Dronkers | Samen op weg naar de toekomst
4 juli 2016
Column Dronkers | Samen op weg naar de toekomst
De samenleving is enorm in beweging. Het economische tij lijkt te zijn gekeerd. Betrokken, mondige burgers nemen het voortouw in participatieprocessen en bedrijven zijn actief aan de slag met nieuwe, duurzame producten en diensten.
 
Die ontwikkeling kwam duidelijk naar voren op de Innovation Expo. Op 14 april in Amsterdam presenteerden 4000 innovatoren vernieuwende oplossingen voor een slimme, duurzame infrastructuur. Van zelfsturende auto’s tot energieneutrale geluidsschermen en wegbermen die een walhalla zijn voor bijen. Dat zijn de bouwstenen die we als netbeheerders nodig hebben om onze netwerken duurzaam en veilig te maken, en ze goed in te passen in onze leefomgeving.
 
Snelle technologische vooruitgang stelt de samenleving ook voor vragen. Als vrachtwagens gaan rijden in colonnes van zelfsturende trucks, wat betekent dat dan, bijvoorbeeld, voor de werk­gelegen­heid in de transportsector? En als wat betekenen de nieuwe informatie­voorziening en slimme mobiliteit voor onze rol van netwerkbeheerder?
 
Uiteraard houdt die laatste vraag ook Rijkswaterstaat bezig. Ontwikkelt het verkeers­management zich tot een autonoom zelfsturend systeem? Welke rol hebben we straks als overheid? Hoe ziet de regierol in het managen van de verkeersstromen er in de toekomst uit?
 

'Intussen wil Rijkswaterstaat ook een koppositie innemen in de ontwikkeling van interactie tussen infrastructuur'

 
Een sprong in de ontwikkeling van de techniek veroorzaakt altijd een schokeffect in de samenleving. Maar vrachtwagenchauffeurs blijven nodig. Ze krijgen alleen een andere rol, als koploper in een colonne. Deze ontwikkelingen prikkelen mij ook om na te denken over de veranderende rol van Rijkswaterstaat. We blijven ons inzetten voor een infrastructuur die optimaal is ingericht op de vlotte en veilige verplaatsing van burgers. Multimodaal en met de inzet van moderne, digitale mogelijkheden.
 
Intussen wil Rijkswaterstaat ook een koppositie innemen in de ontwikkeling van interactie tussen infrastructuur, voertuigen, infragebruikers en infrabeheerders. Door experimenteerruimte te bieden aan bedrijven en kennisinstituten, bijvoorbeeld.
 
Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Als infrabeheerders hun krachten bundelen, kunnen wij ons land omturnen in een duurzame delta. Aan ons is de uitdaging de ‘parels’ van de Innovation Expo slim met elkaar te combineren. Daarmee kunnen verfrissende, klantgerichte mobiliteitsconcepten ontstaan. En zo komt mijn droom dichterbij: een 100% veilig en uiteindelijk zelfs een energieneutrale infrastructuur die duurzaam is ingepast in een leefbaar Nederland.
 
 
Jan Hendrik Dronkers,
Directeur-Generaal Rijkswaterstaat

 
Creating responsive connections start met passie en energie
1 juni 2016
Creating responsive connections start met passie en energie
NGinfra in het Financieel Dagblad
30 mei 2016
NGinfra in het Financieel Dagblad
De opkomst van de digitalisering, het gebruik van data en de transitie naar een duurzamere economie stelt grote beheerders van infrastructuur voor hoofdbrekens. Gewend aan voorspelbare investeringen voor de lange termijn wordt het speelveld op dit moment snel anders. Vervanging en onderhoud van bestaande infrastructuur is redelijk goed te overzien, maar over het hoe en wanneer nieuwe infrastructuur moet worden aangelegd tasten partijen in het duister.

 

 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures