Logo NGI
nl
en
Zoeken

Onder de aandacht

Hier vindt u een overzicht van de laatste berichten die uw aandacht verdienen. Altijd up-to-date blijven? Meld u dan aan voor de NGinfraNieuwsbrief en ontvang een overzicht van de laatste berichten maandelijks in uw mailbox. Zelf nieuws melden kan door contact op te nemen met de redactie van NGinfra via redactie@nginfra.nl.
 

Vooraankondiging: NWO-call NGinfra begin september open
31 augustus 2016
Vooraankondiging: NWO-call NGinfra begin september open
Begin september opent de call van NGinfra en NWO, onder de naam Responsive Innovations. Het doel van de onderzoekscall is het ontwikkelen van nieuwe kennis over infrastructuur, het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking tussen infrastructuren en het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktijk.
 
Column Dronkers | Samen op weg naar de toekomst
4 juli 2016
Column Dronkers | Samen op weg naar de toekomst
De samenleving is enorm in beweging. Het economische tij lijkt te zijn gekeerd. Betrokken, mondige burgers nemen het voortouw in participatieprocessen en bedrijven zijn actief aan de slag met nieuwe, duurzame producten en diensten.
 
Die ontwikkeling kwam duidelijk naar voren op de Innovation Expo. Op 14 april in Amsterdam presenteerden 4000 innovatoren vernieuwende oplossingen voor een slimme, duurzame infrastructuur. Van zelfsturende auto’s tot energieneutrale geluidsschermen en wegbermen die een walhalla zijn voor bijen. Dat zijn de bouwstenen die we als netbeheerders nodig hebben om onze netwerken duurzaam en veilig te maken, en ze goed in te passen in onze leefomgeving.
 
Snelle technologische vooruitgang stelt de samenleving ook voor vragen. Als vrachtwagens gaan rijden in colonnes van zelfsturende trucks, wat betekent dat dan, bijvoorbeeld, voor de werk­gelegen­heid in de transportsector? En als wat betekenen de nieuwe informatie­voorziening en slimme mobiliteit voor onze rol van netwerkbeheerder?
 
Uiteraard houdt die laatste vraag ook Rijkswaterstaat bezig. Ontwikkelt het verkeers­management zich tot een autonoom zelfsturend systeem? Welke rol hebben we straks als overheid? Hoe ziet de regierol in het managen van de verkeersstromen er in de toekomst uit?
 

'Intussen wil Rijkswaterstaat ook een koppositie innemen in de ontwikkeling van interactie tussen infrastructuur'

 
Een sprong in de ontwikkeling van de techniek veroorzaakt altijd een schokeffect in de samenleving. Maar vrachtwagenchauffeurs blijven nodig. Ze krijgen alleen een andere rol, als koploper in een colonne. Deze ontwikkelingen prikkelen mij ook om na te denken over de veranderende rol van Rijkswaterstaat. We blijven ons inzetten voor een infrastructuur die optimaal is ingericht op de vlotte en veilige verplaatsing van burgers. Multimodaal en met de inzet van moderne, digitale mogelijkheden.
 
Intussen wil Rijkswaterstaat ook een koppositie innemen in de ontwikkeling van interactie tussen infrastructuur, voertuigen, infragebruikers en infrabeheerders. Door experimenteerruimte te bieden aan bedrijven en kennisinstituten, bijvoorbeeld.
 
Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Als infrabeheerders hun krachten bundelen, kunnen wij ons land omturnen in een duurzame delta. Aan ons is de uitdaging de ‘parels’ van de Innovation Expo slim met elkaar te combineren. Daarmee kunnen verfrissende, klantgerichte mobiliteitsconcepten ontstaan. En zo komt mijn droom dichterbij: een 100% veilig en uiteindelijk zelfs een energieneutrale infrastructuur die duurzaam is ingepast in een leefbaar Nederland.
 
 
Jan Hendrik Dronkers,
Directeur-Generaal Rijkswaterstaat

 
Creating responsive connections start met passie en energie
1 juni 2016
Creating responsive connections start met passie en energie
NGinfra in het Financieel Dagblad
30 mei 2016
NGinfra in het Financieel Dagblad
De opkomst van de digitalisering, het gebruik van data en de transitie naar een duurzamere economie stelt grote beheerders van infrastructuur voor hoofdbrekens. Gewend aan voorspelbare investeringen voor de lange termijn wordt het speelveld op dit moment snel anders. Vervanging en onderhoud van bestaande infrastructuur is redelijk goed te overzien, maar over het hoe en wanneer nieuwe infrastructuur moet worden aangelegd tasten partijen in het duister.

 

NGinfraMagazine #1 is uit, lees hem online!
19 april 2016
NGinfraMagazine #1 is uit, lees hem online!
Vakblad INFRA heeft een nieuwe naam: NGinfraMagazine. Het blad over netwerkgebonden infrastructuur onderging een make-over, zowel in naam als in vormgeving, zodat de relatie met initiatiefnemer NGinfra duidelijker zichtbaar is.
 
Inhoud NGinfraMagazine #1 2016 Visie, leiderschap en responsive infra

FEATURE Dit is toekomstbestendige infra volgens Alliander en Schiphol
Wat we vandaag aan infrastructuur bouwen moet nog decennia mee, maar hoe de wereld er dan uitziet weten we niet. Tegelijkertijd groeit de waarde van infrastructuur voor de samenleving. Responsive infrastructuur, klaargestoomd voor de next generation, is de gezamenlijke uitdaging van de infrabeheerders die zich in NGinfra hebben verenigd. Marc Unger (CPO Schiphol en voorzitter Programmaraad) en Peter Molengraaf (CEO Alliander en lid Raad van Inspiratie) leggen uit waarom dit juist nu belangrijk is.

Responsive tot in de aderen
Margot Weijnen en Wijnand Veeneman vertalen NGinfra in zes doelen

Het belang van leiderschap en visie in infrastructuur
in gesprek met Harvard-professor Rosabeth Moss Kanter

360-graden-infra
Nederlandse infra onder de loep bij Jeroen van de Lagemaat, Gert Visser en Martijn Boelhouwer

Wetenschap aan het woord
Hisotricus Erik van der Vleuten over responsive infra toen en nu

Een Deltaprogramma Fiets
Column Jon Bellis

De Lunchbox
Herman Meijer (themacenter Data & Security) over het gebruik van data bij Havenbedrijf Rotterdam

Leiders van de Nederlandse infra
Welk carriérepad doorliepen zij?

Het volgende nummer van NGinfraMagazine verschijnt eind juni 2016.

 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures