Logo NGI
nl
en
Zoeken
 
Naam
Waternet
Beschrijving

Waternet is het eerste bedrijf in Nederland dat zich richt op de hele watercyclus, van drinkwater tot afvalwater. Waternet is een uitvoerende organisatie. In het hele werkgebied zorgt Waternet voor productie en levering van drinkwater, riolering en schoonhouden van de grachten (gemeente Amsterdam), zuivering van afvalwater, schoon oppervlaktewater, de bescherming van het gebied tegen overstroming, het juiste waterpeil in rivieren, meren, grachten en sloten, bevaarbaar houden van watergangen.

Waternet wordt bestuurd door de gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Zij scheppen de voorwaarden waaronder Waternet goed kan functioneren.

Onderzoekers
Geert Jan van Heck
Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures