Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

partners >

tno bouw en ondergrond

 
Naam
TNO Bouw en Ondergrond
Beschrijving

TNO Bouw en Ondergrond werkt aan innovaties bij overheid en bedrijfsleven. Deze zijn gericht op het duurzaam inrichten, gebruiken en beheren van de gebouwde omgeving, de infrastructuur en ondergrond.

Opdrachtgevers zijn de overheid en de bedrijfssectoren die direct te maken hebben met duurzame inrichting. Actuele vraagstukken zijn onder andere het gebruik van de ondergrond, de mobiliteit, de infrastructuur, de vernieuwing van de binnensteden, de netwerkvorming van steden met alle bestuurlijke implicaties die daarbij horen, de milieuproblematiek en de ontwikkeling van regio's, mede in Europees verband. Wij ontwikkelen kennis en passen deze toe in de vorm van strategisch onderzoek, advies, toegepast onderzoek en productinnovatie.

De circa 850 medewerkers van TNO Bouw en Ondergrond werken in de 8 businessunits waaruit het kerngebied bestaat en zijn verdeeld over locaties in Delft, Utrecht en Apeldoorn. Een aantal van onze medewerkers zijn (deeltijd)hoogleraar of senior research fellow waarmee we streven naar permanente verankering in de (inter-)nationale kennisinfrastructuur. Door samenwerking met universiteiten, hogescholen en partnerships met bedrijven wordt onze kennis continu vernieuwd.

Onderzoekers
Marieke Klaver
Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures