Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

partners >

vereniging deltametropool

 
Naam
Vereniging Deltametropool
Beschrijving

De onafhankelijke Vereniging Deltametropool stelt zich ten doel om in West-Nederland de in beginsel reeds aanwezige metropool tot ontwikkeling te brengen.

De vereniging hecht bijzondere waarde aan ruimtelijke ordening als instrument om de relatief autonome ontwikkelingen in de waterhuishouding, het cultuurlandschap, het patroon van steden en dorpen, het netwerk van verbindingen en het brede scala van bedrijvigheid verder te integreren tot een Deltametropool van internationaal erkende kwaliteit.

Website
www.deltametropool.nl/nl/index
Onderzoekers
Mariana Faver Linhares
 
Paul Gerretsen
 
Merten Nefs
 
Miriam Ram
Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures