Logo NGI
nl
en
Zoeken
 
Naam
Alliander
Beschrijving

Over het partnerschap

Alliander is het zelfstandige netwerkbedrijf dat is ontstaan na de splitsing van energiebedrijf Nuon. Pallas Achterberg, directeur strategie van Liander, licht toe waarom Alliander partner is geworden van Next Generation Infrastructures: “Er was al enkele jaren contact en in die samenwerking hebben we nu wat meer structuur gebracht. Wat me vooral bevalt is de manier waarop er binnen NGInfra vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken wordt gekeken.”

Achterberg vervolgt: “Het is belangrijk dat wetenschap en bedrijfsleven elkaars taal en belangen begrijpen. Je hebt een gemeenschappelijk denkmodel nodig. Vervolgens moet je bepalen hoe je kunt samenwerken op een manier die voor beide partijen zinvol is. We werken nu aan een gezamenlijk onderzoeksprogramma, waarbij we ons eerst concentreren op ‘dynamic public values’. Vraagstukken rond regulering en maatschappelijke verwachtingen staan zowel bij NGInfra als bij ons hoog op de agenda, dus daar kunnen we mogelijk iets voor elkaar betekenen.”

Onderzoekers
Harry van Breen
 
Bart Coppens
 
Leen van Doorn
 
Bart van der Lugt
Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures