Logo NGI
nl
en
Zoeken
 
Naam
NWO
Beschrijving

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap.
 

NWO valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van OCW. De taken van NWO zijn vastgelegd in de wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

De wettelijke taken van NWO:
 

  • Bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek.
  • Haar taak uitvoeren in het bijzonder door het toewijzen van middelen.
  • Bevorderen van de overdracht van kennis van de onderzoeksresultaten van door haar geïnitieerd en gefinancierd onderzoek ten behoeve van de maatschappij.
  • Zich in hoofdzaak richten op het universitaire onderzoek, op het aspect van coördinatie letten en dit bevorderen waar nodig.
Website
www.nwo.nl/
Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures