Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

system integration of distributed energy resources: the case of micro-chp

 
 
Nummer
01.24
 
Naam
System integration of distributed energy resources: the case of micro-CHP
 
Samenvatting

Hoe beïnvloedt de grootschalige menging van huishoudelijke energiebronnen (micro generation, storage and responsive loads) de uitvoering en management van actoren die deel uitmaken van electriciteitsinfrastructuren?

 
Projectleider
Michiel Houwing (projectleider)
Onderzoekers
Ivo Bouwmans
 
Petra Heijnen
Beschrijving

In de komende decennia zal er veel veranderen aan de manier waarop we omgaan met elektriciteit. Op dit moment is er nog sprake van grote centrales die miljoenen kleinere gebruikers bedienen. Naar verwachting zullen in de toekomst nieuwe technieken zoals gedistribueerde opwekking, kleinschalige opslag en regelbare vraag belangrijk worden.

De snelheid waarmee deze technieken worden ingevoerd is onder andere afhankelijk van de voordelen die er voor marktpartijen mee te behalen zijn. Onderzoeker Michiel Houwing onderzoekt hoe marktpartijen met behulp van informatietechnologie deze technieken ‘slim’ kunnen inzetten. Hij kijkt daarbij naar zowel technische als sociale aspecten.

Met ‘slim inzetten’ bedoelt Houwing het intelligent regelen van vraag en aanbod van energie om daarmee een bepaald doel te realiseren. Daarvoor is het wel nodig dat de onderliggende techniek regelbaar is. Zon en wind zijn nauwelijks te regelen maar stroomopwekkende cv-ketels, accu’s in elektrische auto’s en bepaalde energieverbruikers zoals wasmachines bijvoorbeeld wel.

In zijn onderzoek concentreert Houwing zich vooral op cv-ketels die ook elektriciteit kunnen opwekken, de zogeheten micro-warmtekrachteenheden. Hij bekijkt hoe marktpartijen deze systemen kunnen gebruiken om hun doelen te bereiken en welke factoren daarbij een rol spelen.

Een energiebedrijf kan bijvoorbeeld een paar duizend van deze moderne cv-ketels aansturen en gebruiken als ‘virtual power plant’ om daarmee het steeds wisselende vermogen van een windmolenpark te compenseren. Daarvoor zouden de eigenaren van zo’n ketel zich dan tegen een vergoeding bij het energiebedrijf moeten aanmelden.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het voor een individueel huishouden nauwelijks loont om dat te doen. Vanwege het lage vermogen van een micro-warmtekrachteenheid is het te behalen voordeel per jaar hooguit enkele tientjes. De incentive voor het slim inzetten van deze techniek is er vooral voor ‘aggregators’, organisaties die van vele kleintjes één grote maken door zoveel mogelijk keteleigenaren in te schrijven.

Het onderzoek is inmiddels afgerond, Michiel Houwing promoveerde op 5 maart 2010 op het proefschrift Smart Heat and Power: Utilizing the Flexibility of Micro Cogeneration.

 
Partners
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Deelprogramma
Intelligente infrastructuur
 
Understanding complex networks
Sector
Energie-infrastructuur
Publicaties
Smart Heat and Power: Utilizing the Flexibility of Micro Cogeneration proefschrift
Afgerond
Dit project is nog niet afgerond.
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures