Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

public values in river basin management

 
 
Nummer
02.06
 
Naam
Public values in river basin management
 
Samenvatting

Bescherming tegen hoogwater staat hoog op de agenda. Zeker na het verschijnen van het rapport van de commissie Veerman, is het duidelijk dat de komende decennia forse maatregelen nodig zijn om ons land voldoende veilig te houden.

 
Projectleider
Geert Roovers (projectleider)
Onderzoekers
Hans de Bruijn
 
Willemijn Dicke
 
Emiel Kerpershoek
 
Lex Runia
 
Bauke Steenhuisen
Beschrijving

Publieke waarden bij hoogwaterbescherming onder de loep

Bescherming tegen hoogwater staat hoog op de agenda. Zeker na het verschijnen van het rapport van de commissie Veerman, is het duidelijk dat de komende decennia forse maatregelen nodig zijn om ons land voldoende veilig te houden. Daarbij zullen maatregelen leiden tot versterking of aantasting van onderliggende publieke waarden: waarden die een algemeen belang dienen en waarvoor borging noodzakelijk is. De Technische Universiteit Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Maatschappij en Oranjewoud onderzochten in het kader van het onderzoeksprogramma Next Generation Infrastructures, de publieke waarden in het rivierbeheer bij hoogwaterbescherming.

Bij het realiseren van hoogwaterbescherming spelen diverse publieke waarden. Uiteraard speelt de kwaliteit van de bescherming een rol, maar ook bijvoorbeeld de betaalbaarheid, duurzaamheid en verschraling van andere functies. Interactie, wet- en regelgeving, markt en concurrentie en technologische vernieuwing zijn mechanismen om deze waarden te waarborgen. In het rivierbeheer komen met name interactie, wet- en regelgeving voor, markt en technologie zijn slechts beperkt aanwezig.

In het rapport keken de onderzoekers naar vijf rivierprojecten: vier in Nederland, één in Duitsland. Op basis van deze projecten concluderen zij onder meer dat een goed ontwikkelde interactie tussen betrokkenen cruciaal is om samen met wet- en regelgeving de publieke waarden te borgen. Zonder dergelijke interactie bestaat het gevaar van een patstelling waardoor de borging achterwege blijft. Ook concluderen de onderzoekers dat in het rivierbeheer vaak sprake is van een dilemma: huidige publieke waarden aanwezig op een locatie moeten vaak worden afgewogen tegen publieke waarden verderop en op een later moment. Zo komt bijvoorbeeld een afweging voor tussen het beperken van woningbouw per direct op één locatie en een kwalitatief hoge bescherming bovenstrooms van deze locatie op lange termijn. Tenslotte concluderen de onderzoekers dat door het aanvullend toepassen van markt en technologie als borgingsmechanismen, een betere borging en afweging van publieke waarden binnen de hoogwaterbescherming mogelijk is.

 
Partners
Oranjewoud
 
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management
 
Waterdienst
Deelprogramma
Public values
Sector
Drinkwater (sector)
Publicaties
Acceptatie en borging nodig bij bescherming overstroming artikel vakblad
Afgerond
2008
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures