Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

public private governance in local transport and electricity

 
 
Nummer
02.05
 
Naam
Public private governance in local transport and electricity
 
Samenvatting

Dit onderzoek naar publiek-private samenwerking in locale/regionale projecten voor innovatief vervoer en warmtenetten wilde achterhalen hoe publieke belangen, zoals toegankelijkheid, veiligheid en milieu, werden beschermd in PPS.

 
Projectleider
Nicolette van Gestel (projectleider)
Onderzoekers
Vincent de Gooyert
 
Joop Koppenjan
 
Ilse Schrijver
 
Wijnand Veeneman
 
Arnoud van de Ven
Beschrijving

Dit onderzoek naar publiek-private samenwerking in locale/regionale projecten voor innovatief vervoer en warmtenetten wilde achterhalen hoe publieke belangen, zoals toegankelijkheid, veiligheid en milieu, werden beschermd in PPS. Onderzocht is welke rol verschillende partijen in de diverse stadia van het proces van publiek-private samenwerking speelden (overheden, bedrijven, burgers en belangengroepen) en tot welke concrete resultaten de transport- en warmteprojecten hebben geleid. Meer in het bijzonder is nagegaan:
- welke prioriteiten aan publieke waarden werden gegeven gedurende het innovatieproces;
- welke trade-offs zijn gemaakt tussen conflicterende publieke waarden; en
- de rol van cultuur, contracten en hiërarchie in het management van publiek-private netwerken.
In het onderzoek zijn zes cases van publiek-private samenwerking onderzocht . De drie cases in lokaal transport waren de Parkshuttle in Capelle aan den Ijssel, de Zuidtangent Schiphol, en de Phileas in de regio Eindhoven. In de warmtenetten onderzochten we cases in Rotterdam (Hoogvliet), Apeldoorn (Zuidbroek) en Almere (Almere Stad en Almere Poort).
Het onderzoek is gebaseerd op een studie van documenten, over wet- en regelgeving, contracten, verslagen van projectbijeenkomsten, beleidsnotities, notulen gemeenteraden. Daarnaast zijn in totaal 27 interviews gehouden met diverse betrokken partijen, zoals ambtenaren van de ministeries van VROM en EZ, Regionale autoriteiten van Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven, wethouders en topambtenaren in de diverse steden en projectmanagers. Ook zijn vele gesprekken gevoerd met managers van de private transport- en energiebedrijven, zoals Schiphol, Connexxion, Nuon, Essent, Eneco, PGEM, Electrabel, Afvalverwerking Rijnmond.
De conclusies van het onderzoek kunnen worden samengevat in drie punten:
- de publieke waarden die het meest belangrijk werden gevonden door de meeste stakeholders bij de start van het project (economische ontwikkeling en milieukwaliteit) waren niet dezelfde als de waarden die de meeste aandacht kregen in latere fasen (zoals efficiëntie, transparantie en democratie). Anders gezegd: de aandacht ging in het begin vooral uit naar een innovatief (technologisch) concept, waarbij het enthousiasme van de deelnemers aan de projecten hen geen oog deed hebben voor andere waarden.
-toen de publieke waarden die aanvankelijk dominant waren ter discussie kwamen in latere fasen van het project, leidde dit in veel projecten tot vertraging en bij sommige projecten ging zelfs de stekker er uit (Apeldoorn). De problemen ontstonden als gevolg van het naar voren brengen van andere waarden, die conflicteerden met de eerdere dominante waarden. Een voorbeeld is de milieugroepering die zich tegen het gebruik van kippenmest voor afvalverbranding in het warmtenet van Apeldoorn keerde. Een ander voorbeeld waren de bewoners in een woonwijk in Eindhoven die bang waren voor de veiligheid van hun kinderen in geval van een bus (Phileas) zonder bestuurder. Dergelijke bezwaren waren door de initiatiefnemers steeds niet voorzien.
- Het management van de projecten en daarmee van de bescherming van publieke waarden was vooral gebaseerd op een gedeelde cultuur. Contracten en hiërarchie waren minder belangrijke instrumenten. De PPS partijen vonden elkaar in een gedeeld enthousiasme voor een bepaalde innovatie en legden weinig vast in regels of contracten. Opvallend is dat de PPS projecten zich weinig aantrokken van de liberaliseringsgolf die intussen over Nederland en Europa trok. Competitie kreeg weinig kans, overheden hadden geen zin in tender procedures. Men vertrouwde liever op de netwerkpartijen om de uitvoering onderling mee te regelen.

 
Partners
Essent
 
Nuon
 
Radboud Universiteit
 
Royal Dutch Shell
 
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Deelprogramma
Public values
Sector
Energie-infrastructuur
 
Transport
Publicaties
Managing Public Values in Public-Private Networks: A Comparative Study of Innovative Public Infrastructure Projects artikel vakblad
 
Public Values in River Basin Management artikel vakblad
Afgerond
2008
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures