Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

flexible networked energy infrastructures

 
 
Nummer
03.09
 
Naam
Flexible networked energy infrastructures
 
Samenvatting

De Europese gasmarkt is in beweging. Er moet de komende jaren flink worden geïnvesteerd in gasinfrastructuur, zoals pijpleidingen, gasopslag-faciliteiten en LNG-terminals. Om dit in goede banen te leiden, moet dit soort investeringen minder door Europa worden gereguleerd en moet er meer ruimte komen voor concurrentie.

 
Projectleider
Martin Scheepers (projectleider)
 
Laurens de Vries (projectleider)
Onderzoekers
Jeroen de Joode
Beschrijving

Voordelen concurrentie bij investeringen in gasinfrastructuur onbenut

De Europese gasmarkt is in beweging. Er moet de komende jaren flink worden geïnvesteerd in gasinfrastructuur, zoals pijpleidingen, gasopslag-faciliteiten en LNG-terminals. Om dit in goede banen te leiden, moet dit soort investeringen minder door Europa worden gereguleerd en moet er meer ruimte komen voor concurrentie. Dat stelt Jeroen de Joode, die op donderdag 28 juni op dit onderwerp promoveert aan de TU Delft. Zijn onderzoek is deels uitgevoerd bij het Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN).

Liberalisering
Door de toenemende importafhankelijkheid van gas, de opmars van duurzame energiebronnen en de verdere integratie van de Europese gasmarkten, zijn er investeringen nodig in de gasinfrastructuur. De Europese regels moeten hierbij leiden tot een goede afweging van belangen, bijvoorbeeld tussen prijs en leveringszekerheid.
Jeroen de Joode richtte zich op de regulering van investeringen in de gasinfrastructuur in de Europese Unie. De Joode: ‘Bij de liberalisering van de Europese gassector is de gasinfrastructuur (zoals pijpleidingen, gasopslag en LNG-terminals) grotendeels gereguleerd gebleven. Dit om een gelijk speelveld op de groothandelsmarkt te creëren en mogelijk machtsmisbruik door de beheerder van de infrastructuur in te perken.’

Onvoldoende concurrentie
De Joode onderzocht deze situatie en pleit voor veranderingen: meer ruimte voor concurrentie bij investeringen in de gasinfrastructuur. ‘De huidige regels zorgen er namelijk onvoldoende voor dat de baten van concurrentie naar boven komen en kunnen leiden tot onnodige kosten voor de reguleringsautoriteit. Om investeringen in nieuwe gasinfrastructuur te stimuleren is door Europa wel een model van ‘exemptie-regulering’ ingesteld: bij uitzondering konden gasinfrastructuur-projecten via concurrentie worden gerealiseerd. Maar dit model houdt onvoldoende rekening met de verschillen tussen typen gasinfrastructuur.’

Onderscheid naar type
Een tweede belangrijke aanbeveling van De Joode is dat er bij de regelgeving veel meer onderscheid gemaakt moet worden naar het type gasinfrastructuur. Of het een pijpleiding betreft, of een LNG-terminal, maakt een groot verschil.
De huidige regelgeving zou dus kunnen worden verbeterd door standaard een grotere rol voor concurrentie toe te laten voor de verschillende typen gasinfrastructuur. ‘Op het vlak van nationale gastransportpijpleidingen zou meer ruimte kunnen worden gegeven door private partijen te laten investeren in specifieke pijpleidingen en door competitieve aanbestedingen te organiseren. Bij gasopslag en LNG importterminals verdient het volgens De Joode aanbeveling het huidige principe van ‘regulering, tenzij’ te vervangen door ‘concurrentie, tenzij’.

Het onderzoek van Jeroen de Joode is een gezamenlijk project van de TU Delft, ECN en samenwerkingsprogramma Next Generation Infrastructures.

 
Partners
Energy Research Center of the Netherlands
 
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Deelprogramma
Flexible infrastructures
Sector
Energie-infrastructuur
Publicaties
Developments on the Northwestern European market for seasonal gas storage: Historical analysis and future projections artikel vakblad
 
Distributed generation and the regulation of distribution networks artikel vakblad
 
European Energy Market Liberalisation And Inegration: An Assesment Of The New EU Energy Package artikel vakblad
 
Explaining different regulatory approaches towards gas infrastructure expansion artikel vakblad
 
Improving European Gas Infrastructure Regulation: Lessons from Theory and Practice artikel vakblad
 
Regulation of gas infrastructure expansion proefschrift
 
Regulatory road maps for the optimal integration of intermittent RES-E/DG in electricity systems artikel vakblad
 
Verkenning naar de voorzienings- en leveringszekerheid van de Nederlandse gasvoorziening in de periode tot 2020 artikel vakblad
 
Verslaafd aan gas uit vreemde bodem overige publicaties
Afgerond
2009
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures