Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

flexibility of hub and spoke networks in barge transport

 
 
Nummer
03.07
 
Naam
Flexibility of hub and spoke networks in barge transport
 
Samenvatting

Milieu en wegen raken overbelast. Hoewel de vrachtauto van grote betekenis blijft voor het goederenvervoer, valt er uit duurzaamheidsoverwegingen veel voor te zeggen om transport over water een grotere rol te laten spelen. De intermodale binnenvaart biedt mogelijkheden.

 

 
Projectleider
Milan Janic (projectleider)
Onderzoekers
Rob Konings
Beschrijving

Groei intermodale binnenvaart vraagt om vernieuwing van transportdiensten en terminals

Innovaties overslag binnenvaart nodig ter ondersteuning van betere binnenvaarttransportdiensten

Milieu en wegen raken overbelast. Hoewel de vrachtauto van grote betekenis blijft voor het goederenvervoer, valt er uit duurzaamheidsoverwegingen veel voor te zeggen om transport over water een grotere rol te laten spelen. De intermodale binnenvaart biedt mogelijkheden.

Dit concludeert Rob Konings in zijn proefschrift “ Intermodal Barge Transport: Network Design, Nodes and Competitiveness”. Hij onderzocht de mogelijkheden en voorwaarden om het marktaandeel van intermodale binnenvaart te vergroten.

Duurzamer goederenvervoer
Konings:”Vanwege de mogelijke bijdrage van binnenvaart aan duurzamer goederenvervoer, het strategische belang van de binnenvaart voor het transport van containers naar het achterland van zeehavens en de beperkte groeimogelijkheden van de traditionele binnenvaart, ligt er een grote uitdaging om de marktpositie van de binnenvaart te versterken via intermodaal vervoer. Door een andere opzet van transportdiensten in de containerbinnenvaart zijn er mogelijkheden voor groei van het transport per binnenschip”.

Groeimarkt door verschuiving in aard van goederen
Van oudsher is de binnenvaart vooral geschikt en kosteneffectief voor het vervoer van grote hoeveelheden goederen tussen locaties gelegen aan water. Laden en lossen gebeurt ter plekke, en omdat er geen transport over de weg plaatsvindt, kan de relatief dure overslag van en naar vrachtauto’s achterwege blijven.
Door de relatief beperkte dichtheid van het waterwegennet, komen dergelijke gunstige vervoersrelaties niet veel voor. Bovendien is het transport van bulkgoederen de afgelopen decennia geen groeimarkt gebleken en naar verwachting zal dit in de toekomst niet veranderen. Er vindt namelijk een structurele verschuiving plaats in de aard van goederen.
Konings:” Stukgoed, dat historisch gezien weinig met binnenvaart in verband wordt gebracht, wint aan betekenis. In het transport van containers tussen zeehavens en hun achterland is de binnenvaart er met uiteenlopend succes in geslaagd om in deze groeimarkt een positie te verwerven. Helaas stagneert de groei in dit marktsegment thans. Bovendien is het nog niet gelukt om containerbinnenvaart ook voor niet-zeehavengebonden transport goed van de grond te krijgen”.

Drievoudige opgave
Er ligt dus een drievoudige opgave. Ten eerste het efficiënter maken van de bestaande transportdiensten voor containerbinnenvaart naar het achterland. Ten tweede het bereik van deze diensten naar het achterland vergroten. Dit kan door meer bestemmingen langs kleinere waterwegen met diensten te ontsluiten. Ten derde moet de containerbinnenvaart voor transport van continentale lading worden ontwikkeld.
Het proefschrift laat zien dat hiertoe kansen liggen door vernieuwing van transportdiensten in de binnenvaart, met name door de ontwikkeling van collectie/distributie- en hub-and-spoke diensten.
Konings: ”Hiervoor zijn passende terminal- en overslagconcepten vereist. Het betekent dat er in het binnenvaartnetwerk op drie ‘locaties’ innovaties nodig zijn: in de zeehaven, in de haarvaten van het vaarwegennet en in strategisch gelegen inlandknooppunten.”

 
Partners
Technische Universiteit Delft, Onderzoeksinstituut OTB
Deelprogramma
Flexible infrastructures
Sector
Havens
Publicaties
Hub-and-spoke networks in container-on-barge transport artikel vakblad
 
Intermodal barge transport: network design, nodes and competitiveness proefschrift
 
Opportunities to improve container barge handling in the port of Rotterdam from a transport network perspective artikel vakblad
 
Terminals and the competitiveness of container barge transport artikel vakblad
 
The future of intermodal freight transport: Operations, Design and Policy artikel vakblad
Afgerond
2009
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures