Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

asset management platform

 
 
Nummer
03.13
 
Naam
Asset Management Platform
 
Samenvatting

Liberalisering en verzuiling stellen nieuwe eisen aan de manier waarop infrastructuur activa worden beheerd. De oude focus op kostenreductie en vervanging van vervallen onderdelen waarbij de bestaande situatie wordt gehandhaafd, is niet meer voldoende in deze nieuwe onzekere situatie. In deze nieuwe omgeving moeten de keuzes over de toekomstige infrastructuren zichtbaar zijn in het beheer van infrastructuur activa.

 
Projectleider
Paulien Herder (projectleider)
Onderzoekers
Telli van der Lei
 
Michiel Ytsma
Beschrijving

De liberalisering en ontvlechting van de infrastructuren hebben nieuwe vereisten gebracht voor de manier waarop infrastructuren beheerd worden. De oude focus op kostenreductie en vervanging, waarmee de huidige situatie in stand wordt gehouden, is niet langer gewenst in deze nieuwe omgeving met grote onzekerheden. In deze nieuwe omgeving moeten keuzes ten aanzien van het toekomstig uiterlijk van de infrastructuren zichtbaar zijn in het asset management van vandaag.

Strategisch asset management is de verbindende schakel tussen het lange termijn beleid van een organisatie en het beheer van de ‘asset base’. Wanneer strategisch asset management wordt toegepast, staan de keuzes met betrekking tot onderhoud en vervanging van delen van de infrastructuur in dienst van het organisatorisch beleid ten aanzien van de functionaliteit, kwaliteit en beschikbaarheid van deze infrastructuur assets.

Het doel van het Platform Asset Management, dat zijn opgerichting vond in 2007, is tweeledig. Ten eerste, faciliteert het platform een netwerk waarin asset managers van elkaar kunnen leren en kennis kunnen delen via bijeenkomsten en masterclasses. Ten tweede, biedt het platform haar leden de nieuwste (wetenschappelijke) kennis omtrent asset management door het aanbieden van cursussen, simulatie spellen en besluitvormingsmodellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Herder of Michiel Ytsma.

En lees meer over de actuele ontwikkelingen binnen het project in de nieuwsbrieven.

 
Partners
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Deelprogramma
Flexible infrastructures
 
Strategic asset management
Sector
Drinkwater (sector)
 
Energie-infrastructuur
 
Havens
Publicaties
Towards an asset management framework of asset characteristics, asset environment, lifecycle phases, and management artikel vakblad
 
Asset Management for Infrastructures in Fast Developing Countries artikel vakblad
 
Asset management maturity in public infrastructure: the case of Rijkswaterstaat artikel vakblad
 
Developing a maturity model for infrastructural asset management artikel vakblad
 
The state of Asset Management at infrastructures in the Netherlands overige publicaties
Afgerond
2013
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures