Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

transition towards a greener energy system

 
 
Nummer
03.14
 
Naam
Transition Towards A Greener Energy System
 
Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en testen van een raamwerk dat helpt in te zoomen op de randvoorwaarden die de transitie naar een duurzaam energiesysteem mogelijk maken of beperken.

 
Projectleider
Paulien Herder (projectleider)
Onderzoekers
Anish Patil
Beschrijving

Onze huidige energie-infrastructuur is grotendeels gebaseerd op het gebruik van fossiele brandstoffen. Op de lange duur is dit geen houdbare situatie. We zullen uiteindelijk moeten overstappen op een duurzame energie-infrastructuur. Zo’n overstap is een transitie; een geleidelijk proces waarbij zeer verschillende factoren zoals techniek, beleid en zelfs tijdgeest een rol spelen.
 

Het onderzoek van Anish Patil beschouwt energie-infrastructuren als complexe socio-technische systemen: systemen die worden beïnvloed door samenhangende sociale en technische factoren. Met zijn onderzoek wil Patil deze samenhang in kaart brengen en zo ontdekken volgens welke patronen een transitie verloopt. Doel is het ontwikkelen van een raamwerk waarmee het verloop van vergelijkbare transities kan worden beïnvloed.
 

Het onderzoek beschrijft drie cases: de stadsverwarming in Delft, de introductie van aardgasbussen in Brisbane (Australië) en de ‘vergroening van gas’, een poging om aardgas aan te vullen met waterstofgas. Op basis van deze drie cases onderscheidt Patil twee algemene patronen bij de introductie van nieuwe duurzame technieken: het eerste omvat het voortbouwen op bestaande kennis en competenties en het tweede behelst het radicaal breken met bestaande competenties en opnieuw beginnen.

Voor het opstellen van het raamwerk heeft Anish Patil voor beide patronen gekeken naar het samenspel tussen drie factoren: de regels (beleid), de technologie en de actoren zelf. Deze factoren beïnvloeden elkaar wederzijds: de techniek stuurt bepaalde regels, actoren houden zich aan die regels. Maar actoren en vooral de overheid kunnen de regels veranderen en dat kan weer directe gevolgen hebben voor de techniek.
 

De literatuur over transitiemanagement claimt dat de overheid maar weinig invloed kan uitoefenen op transities vanwege de liberalisering. Maar uit het onderzoek blijkt iets anders: omdat de overheid de regels kan veranderen (zoals emissienormen) is ze van doorslaggevend belang bij het sturen van transities.
 

Uit Patil’s onderzoek blijkt ook dat transities niet kunnen plaatsvinden zonder de steun van de gevestigde (‘incumbent’) actoren die de infrastructuur beheren en/of in eigendom hebben. Deze partijen hebben invloed op het beleidsproces en zonder hun steun is het implementatie van beleid vrijwel onmogelijk. Beleid moet er daarom op gericht zijn om de gevestigde actoren te betrekken bij de transitie naar duurzame energie-infrastructuren.

 

 
Deelprogramma
Flexible infrastructures
Sector
Energie-infrastructuur
Publicaties
Robust Conceptual Design of a Residual Industrial Waste-Heat District Heating System artikel vakblad
 
Changing the Rules of the Game to Influence the Diffusion of Alternative Fuels artikel vakblad
 
Energizing the future - Case of Dutch energy system artikel vakblad
 
Flexible Coproduction of Hydrogen and Power Using Internal Reforming Solid Oxide Fuel Cells System artikel vakblad
 
Investing in new public transport buses – decision making in the face of uncertainties overige publicaties
 
Investment Decision Making for Alternative Fuel Public Transport Buses: The Case of Brisbane Transport artikel vakblad
 
Recycling industrial waste heat for sustainable district heating: a multi-actor perspective artikel vakblad
 
Trends in Emission Standards and its Implications for Bus Fleet Management: Technology Assessment for Brisbane Transport artikel vakblad
Afgerond
2008
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures