Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

strategic asset management for flexibility in future electrical infrastructures

 
 
Nummer
03.15
 
Naam
Strategic Asset Management for Flexibility in Future Electrical Infrastructures
 
Samenvatting

Welke gevolgen heeft het huidige en toekomstige gebruik van de elektrische infrastructuur voor het onderhoud van onze infrastructuur en hoe kunnen we daar flexibeler en effectiever mee omgaan?

 
Projectleider
Johan Smit (projectleider)
Onderzoekers
Qikai Zhuang
Beschrijving

De moderne maatschappij kan niet zonder elektriciteit. De vele generatoren, transformatoren, schakelaars, masten en kabels vormen samen een infrastructuur die cruciaal is voor onze welvaart. Juist rond deze infrastructuur zijn veel veranderingen gaande: retourlevering, zonne- en windenergie en een almaar stijgend verbruik.

We belasten de elektrische infrastructuur daarmee anders dan oorspronkelijk was voorzien. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de verwachte levensduur van componenten. Onderhoud en vervanging daarvan is duur, omdat de infrastructuur zo uitgestrekt is en voor een belangrijk deel onder of juist hoog boven de grond ligt.

Vraag is dus welke gevolgen het huidige en toekomstige gebruik heeft voor het onderhoud van onze infrastructuur en hoe we daar flexibeler en effectiever mee om kunnen gaan. Daarover gaat het onderzoek dat wordt uitgevoerd door promovendus Qikai Zhuang onder leiding van prof.dr. Johan Smit.

Bij elektriciteitsbedrijven is er grote behoefte aan ‘condition based management’. Daarmee kan onderhoud flexibel worden gepland door de theoretische levensduurverwachting van een component te corrigeren voor de daadwerkelijke condities waaraan de component wordt blootgesteld. Zo kan ook het optimale vervangingsmoment worden bepaald.

Het onderzoeksproject is er onder andere op gericht een dergelijke methodologie te ontwikkelen. Veel bouwstenen daarvoor ontbreken nog: van lang niet alle componenten is een levensduurverwachting of verouderingsmodel bekend en de actuele belasting kan vaak niet worden gemeten omdat de nodige sensoren nog niet bestaan of te duur zijn.

Sowieso zal het oude netwerk waarschijnlijk niet worden opgewaardeerd vanwege de hoge kosten. De kostbare meetapparatuur zal alleen worden geïnstalleerd bij nieuwe, belangrijke delen van het netwerk. Voor het oude netwerk zullen er lessen moeten worden geleerd in de praktijk.

Het intelligente netwerk waarover veel mensen spreken is er dus nog niet; daarvoor moet vanuit diverse wetenschappelijke disciplines nog veel werk worden verzet! Daarmee past dit project prima bij Next Generation Infrastructures, waarbinnen een vraagstuk altijd vanuit de complexe samenhang van meerdere invalshoeken wordt benaderd.

 
Partners
Alliander
 
Technische Universiteit Delft, Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Deelprogramma
Flexible infrastructures
 
Strategic asset management
Sector
Energie-infrastructuur
Publicaties
Interdependencies at the Strategic Asset Management Level: A System Analysis of the Utility Sector. artikel vakblad
 
Investigation on Economic Feasibility of Maintenance Strategies under Regulatory Restrictions artikel vakblad
 
Investigations towards the Upgrading of Existing 10kV Cables and Accessories to an Operating Voltage of 20kV artikel vakblad
 
Life Prediction for Epoxy Resin Insulated Transformer Windings through Accelerated Aging Tests artikel vakblad
 
Ufe prediction of a fullscale transformer winding insulation through statistical analysis of AC voltage endurance test data artikel vakblad
Afgerond
2012
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures