Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

uncertainty and flexibility on infrastructures systems towards a synthesis

 
 
Nummer
03.20
 
Naam
Uncertainty and flexibility on infrastructures systems towards a synthesis
 
Samenvatting

Rode draden worden ontdekt en dwarsverbanden gelegd tussen de diverse onderzoeken die binnen Next Generation Infrastructures worden uitgevoerd.

 
Projectleider
Paulien Herder (projectleider)
 
Wil Thissen (projectleider)
Onderzoekers
Hans de Haan
 
Jan Kwakkel
Beschrijving

Hans de Haan omschrijft zichzelf weleens als de ‘meta-man’. Zijn project is niet een onderzoek over één specifiek thema maar heeft tot doel om rode draden te ontdekken en dwarsverbanden te leggen tussen de diverse onderzoeken die binnen Next Generation Infrastructures worden uitgevoerd.

Binnen het thema Flexible Infrastructures is inmiddels een flinke hoeveelheid projecten afgerond. Door deze projecten in een gemeenschappelijk theoretisch kader te plaatsen, ontstaat er meer eenheid in de gebruikte terminologie en meer samenhang in de opgebouwde kennis. En er komen interessante nieuwe thema’s naar boven.

Om dat laatste verder te faciliteren organiseert De Haan regelmatig ontmoetingen en roadshows en brengt zo onderzoekers en andere partijen met elkaar in contact. Dit levert verrassende inzichten op die weer kunnen leiden tot nieuwe onderzoeken en artikelen. De netwerkbijeenkomsten hebben op deze manier al negen nieuwe publicaties opgeleverd.

Interessante thema’s waren bijvoorbeeld het inzicht dat juist standaardisatie kan leiden tot meer flexibiliteit, dat decentralisatie kan leiden tot meer logistieke slagkracht en dat veranderende publieke waarden grotere effecten hebben op de technische infrastructuur dan vaak wordt gedacht.

Ook het hoofdthema Flexible Infrastructures wordt verder uitgediept. Onzekerheid en flexibiliteit hebben veel met elkaar te maken. In onzekere tijden is het nuttig om zoveel mogelijk flexibiliteit in te bouwen in infrastructuren. De technische infrastructuren zelf zijn behoorlijk rigide dus de flexibiliteit (of het gebrek daaraan) zit hem vooral in beleid, beheer en benutting.

Denk bijvoorbeeld aan de koperdraden van het telefonienetwerk: dit deel van de infrastructuur is technisch al tientallen jaren gelijk gebleven. Maar in plaats van een enkel handmatig doorverbonden telefoongesprek kunnen er over elk aderpaar nu meerdere digitale spraak- en dataverbindingen lopen. De infrastructuur is rigide, het gebruik niet.

Een andere belangrijke functie van het project van De Haan is het ontdekken van ‘witte vlekken’ in de opgebouwde wetenschappelijke kennis. Juist binnen Next Generation Infrastructures is het belangrijk dat de samenhang van technische, organisatorische én maatschappelijke invalshoeken aan bod komt.

Door contact te leggen met partijen buiten de wetenschappelijke wereld zorgt De Haan ervoor dat deze witte vlekken eerder worden ontdekt. Uiteindelijk moeten de resultaten van Next Generation Infrastructures ten goede komen aan de maatschappij. Het project van Hans de Haan borgt en stroomlijnt dat proces.
 

 
Partners
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Deelprogramma
Flexible infrastructures
 
Strategic asset management
Sector
Energie-infrastructuur
 
ICT-infrastructuur
 
Telecom (sector)
Publicaties
Framing flexibility: Theorising and data mining to develop a useful definition of flexibility and related concepts artikel vakblad
 
Governing mobile service innovation in co-evolving value networks proefschrift
 
Introduction, Flexible infrastructures for uncertain futures artikel vakblad
 
Standards in transitions: catalyzing infrastructure change artikel vakblad
 
Why is intelligent technology alone not an intelligent solution? artikel vakblad
Afgerond
2012
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures