Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

critical public values

 
 
Nummer
02.18
 
Naam
Critical Public Values
 
Samenvatting

Sinds de liberalisering van infrastructuursectoren houden vele publieke toezichthouders, ministeries, raden en kamers de nieuwe infrastructuurbedrijven scherp in de gaten.

 
Projectleider
Dr.ir. Michel van Eeten (projectleider)
Onderzoekers
Willemijn Dicke
 
Ernst ten Heuvelhof
 
Bauke Steenhuisen
Beschrijving

Sinds de liberalisering van infrastructuursectoren houden vele publieke toezichthouders, ministeries, raden en kamers de nieuwe infrastructuurbedrijven scherp in de gaten. Zodra het publieke belang in het geding lijkt, bijvoorbeeld als zich incidenten voordoen, gebruikt de overheid een breed instrumentarium om de bedrijven, indien nodig, tot maatschappelijk gewenste prioriteiten te dwingen. De effecten van vele externe overheidsinterventies voor diverse publieke belangen zijn momenteel alleen vrij ondoorzichtig.

Deze studie neemt drie infrastructuurbedrijven onder de loep – NS, ProRail en ENEXIS – en gaat na hoe deze bedrijven vele publieke waarden tegelijkertijd proberen te realiseren. Diverse spanningen tussen publieke waarden blijken zich voor te doen in de operationele processen. Deze studie laat zien hoe planners, managers en operationele medewerkers met deze spanningen omgaan in hun dagelijks werk en ze uiteindelijk weten te neutraliseren. Terwijl strategische afdelingen systematisch plannen en projecten optuigen en de uitvoerende afdelingen hun taken invullen, laten de bedrijven ook veel moeilijke afwegingen impliciet en ongemerkt plaatsvinden. Het is verrassend te zien hoe succesvol organisaties desalniettemin lijken te zijn. Toch vormt deze situatie een fundamenteel dilemma, tussen de noodzaak voor ruimte de strijdigheden in de operatie op te lossen zonder deze te managen en de noodzaak voor verantwoording naar externe toezichthouders.

Dit boek helpt infrastructuurbedrijven hun strategieën te expliciteren die hen momenteel in staat stellen de vele inconsistenties tussen hun omgevingseisen te neutraliseren. Om deze strategieën te ondersteunen dienen de bedrijven hun feedback op deze conflicten anders, minder formeel te organiseren. De toezichthoudende overheidsinstanties leren in dit boek waarom hun normgerichte feedback hen momenteel niet in staat stelt de effectiviteit van hun interventies te borgen. Sterker nog, de optelsom van deze interventies kan de operationele vrijheid van infrastructuurbedrijven dusdanig inperken dat ze geleidelijk aan de vaardigheid verliezen om strijdige publieke waarden het hoofd te bieden.

 
Partners
Enexis
 
Nederlandse Spoorwegen
 
ProRail
 
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Deelprogramma
Public values
 
Reliable infrastructures
Sector
Energie-infrastructuur
 
ICT-infrastructuur
 
Transport
Publicaties
'Soft' public values in jeopardy artikel vakblad
 
A coordination challenge among multiple regulatory objectives artikel vakblad
 
Analyzing the complexity of decision making in broadband network upgrading & roll out artikel vakblad
 
Competing public values. Coping strategies in heavily regulated utility industries. proefschrift
 
Coping with competing public values proefschrift
 
Effectiveness of performance indicators and process control in Dutch rail transport artikel vakblad
 
Invisible trade-offs among public values: inside Dutch Railways artikel vakblad
 
Managing infrastructure performance. An empirical study on the use of performance management systems in two network industries artikel vakblad
 
Reliability management & coping with competing values. Case: unreliable surface water supply in the Netherlands artikel vakblad
Afgerond
2009
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures