Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

the future of strategic alliances in the utility sector

 
 
Nummer
02.09
 
Naam
The future of strategic alliances in the utility sector
 
Samenvatting

Dit onderzoeksproject beschrijft welke gevolgen alliantievorming in de infrastructuurgebonden sectoren heeft voor de borging van publieke belangen.

 
Onderzoekers
Mark van Twist
Beschrijving

Als twee grote bedrijven gaan samenwerken dan trekt dat de aandacht van de overheid. Zeker als het gaat om bedrijven die actief zijn in infrastructuurgebonden sectoren en helemaal als er publieke belangen in het geding zijn. Die aandacht is vaak gebaseerd op het idee dat vooral de overheid onze publieke belangen moet behartigen omdat bedrijven dit als een last zouden ervaren.

Dit onderzoeksproject onder leiding van Mark van Twist beschrijft welke gevolgen alliantievorming in de infrastructuurgebonden sectoren heeft voor de borging van publieke belangen. De theorie over alliantievorming wordt hierbij voor het eerst verbonden met de wetenschappelijke kennis rond de borging van publieke belangen. Naast de theoretische beschouwing wordt een aantal casussen geanalyseerd.

De eerste constatering van het onderzoek is dat alliantievorming weliswaar niets nieuws is maar tegenwoordig wel eerder, vaker en meer voorkomt dan vroeger. De ontwikkelingen gaan zo snel dat bedrijven zich steeds weer moeten herconfigureren en vaak is het aangaan van een samenwerking daarbij een aantrekkelijke optie.

Een goede samenwerking kan middelen vrijmaken en kennis samenbrengen die leidt tot interessante nieuwe diensten. Het kan een overlevingsstrategie zijn, door van een potentiële concurrent tijdig een partner te maken. Maar er zijn ook risico’s: versnippering van aandacht, onverwachte conflicten en mogelijke reputatieschade.

Uit de casussen blijkt dat publieke belangen echt niet altijd als hinderlijk worden ervaren. Sterker nog, vaak liggen publieke belangen en commerciële belangen op één lijn – eigenschappen zoals gemak, veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn immers aantrekkelijk voor bijna elke vorm van dienstverlening.

Alliantievorming begint vaak met een publiek belang voor ogen. Het is een uitdrukking van een breder verschijnsel dat je ‘ontgrenzing’ kunt noemen. Het onderscheid tussen sectoren vervaagt, net als het onderscheid tussen bedrijven en netwerken en publieke en private belangen. De overheid is daarbij soms aanjager en soms een remmende factor.

Conclusie van het onderzoek is dat de ontgrenzing niet meer is terug te draaien. Alliantievorming pakt vaak positief uit voor de borging van publieke belangen maar brengt zeker ook nieuwe risico’s en onzekerheden met zich mee. De overheid zal in deze ontgrenzende omgeving nieuwe grenzen moeten stellen die ze op een flexibele en intelligente manier bewaakt. De oude regels en structuren lenen zich daar niet voor.

 
Partners
Berenschot Procesmanagement
Deelprogramma
Public values
Afgerond
2008
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures