Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

the dutch innovation centre for the electrification of road transport

 
 
Nummer
03.18
 
Naam
The Dutch Innovation Centre for the Electrification of Road Transport
 
Samenvatting

Onder de naam D-INCERT (Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport) hebben innovatieve bedrijven en kennisinstellingen, waaronder de universiteiten van Twente, Eindhoven en Delft een sterk kennisnetwerk neergezet en de afgelopen vier jaar samengewerkt aan meerdere resultaten.

 

 
Projectleider
Sacha Silvester (projectleider)
Onderzoekers
Bart van Arem
 
Pavol Bauer
 
Marc Beusenberg
 
Ruud van Heur
 
Henk Nijmeijer
 
Peter Notten
 
Frank Rieck
 
Jan Schoormans
 
Maarten Steinbuch
 
Bram Veenhuizen
 
Jaap Vleugel
Beschrijving

Onder de naam D-INCERT (Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport) hebben innovatieve bedrijven en kennisinstellingen, waaronder de universiteiten van Twente, Eindhoven en Delft een sterk kennisnetwerk neergezet en de afgelopen vier jaar samengewerkt aan meerdere resultaten.

Het D-INCERT project is gerelateerd aan en heeft bijgedragen aan de kennisontwikkeling binnen het Next Generation Infrastructures-programma. Het heeft directe links met het NGI-sub-programma Flexible Infrastructures, Network Reliability en Intelligent Infrastructures via de onderwerpen Vehicle-to-Grid en de impact van elektrische auto’s op de capaciteit van elektriciteitsnetwerken.
 

D-INCERT heeft in opdracht van het Formule E-team van de Nederlandse overheid de innovatieagenda op gebied van elektrisch rijden opgeleverd. Met deze innovatieagenda reikt wetenschappelijk Nederland op verzoek van het Formule E-team “een hand naar het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook de overheid om Nederland gezamenlijk naar de internationale top van elektrisch rijden te brengen”, aldus toenmalig D-INCERT voorzitter Cees de Bont.

De agenda met aanbevelingen om de ontwikkeling van elektrisch rijden in Nederland richting 2020 te versnellen bevat negen innovatiesporen waaronder slim laden en betaalbare elektrische mobiliteit. Deze negen punten geven de sterke punten van Nederland aan en bieden volop kansen voor de Nederlandse economie om Europees een voorsprong te nemen en elektrisch rijden op de kaart te zetten. Met de agenda wil D-INCERT elektrisch rijden in een stroomversnelling brengen en het Nederlandse bedrijfsleven wijzen op de kansen die er liggen. Deze gehele innovatieagenda is te downloaden via www.d-incert.nl/media.

D-INCERT heeft afgelopen jaren meerdere workshops gegeven waar middels presentaties de laatste stand van zaken op gebied van elektrische mobiliteit werd gepresenteerd. De combinatie van elektrische mobiliteit in de kenmerkende Nederlandse stedelijke omgeving, een gebruiksvriendelijke laadinfrastructuur gekoppeld aan een duurzame energievoorziening en een sterke oriëntatie op de eindgebruiker en diens behoeften en routines zijn tot dusver de kern geweest van het onderzoek en de presentaties van D-INCERT.
 

Daarnaast faciliteert D-INCERT het opzetten van gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten.

Tezamen vormen de partijen van D-INCERT nu een actief en betrokken innovatienetwerk in Nederland op gebied van elektrische mobiliteit. “D-INCERT getuigt van een brede visie en straalt de ambitie uit die hoort bij de voortrekkersrol van Nederland op het gebied van elektrisch vervoer”, volgens Maarten Steinbuch, lid van het Formule E-team. Het kennisnetwerk wil nog vele jaren door gaan om de Nederlandse kennis op gebied van elektrische mobiliteit, opslag- en laadtechnologie en de inpassing ervan in de gebouwde omgeving een grote stap voorwaarts te brengen.

 
Partners
D-Incert
 
Eneco
 
Erasmus Universiteit Rotterdam
 
Essent
 
Kema
 
ProRail
 
Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek
 
Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen
 
Technische Universiteit Eindhoven
 
Universiteit Twente
Deelprogramma
Flexible infrastructures
Sector
Energie-infrastructuur
 
Transport
Publicaties
Exploring design scenarios for large scale implementation of electric vehicles; the Schiphol Case artikel vakblad
Afgerond
2012
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures