Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

workshop serious gaming sprintstad

 
 
Nummer
01.29
 
Naam
Workshop Serious Gaming Sprintstad
 
Samenvatting

De Randstad ontwikkelt zich steeds meer tot één groot stedelijk gebied; de grenzen tussen de afzonderlijke regio’s vervagen. Binnen het gebied is sprake van een groeiende behoefte aan vervoer, waarbij het openbaar vervoer als alternatief voor rekeningrijden een belangrijke rol speelt. In diverse provincies wordt gewerkt om het regionale OV-systeem te optimaliseren.

 
Projectleider
Paul Gerretsen (projectleider)
Onderzoekers
Mariana Faver Linhares
 
Merten Nefs
 
Miriam Ram
Beschrijving

De Randstad ontwikkelt zich steeds meer tot één groot stedelijk gebied; de grenzen tussen de afzonderlijke regio’s vervagen. Binnen het gebied is sprake van een groeiende behoefte aan vervoer, waarbij het openbaar vervoer als alternatief voor rekeningrijden een belangrijke rol speelt. In diverse provincies wordt gewerkt om het regionale OV-systeem te optimaliseren.

Bestuurders leggen bij die optimalisatie duidelijk de nadruk op het gebied rondom treinstations, omdat stations logische knooppunten zijn van verbindingen. Daarbij wordt echter nauwelijks gekeken naar de samenhang tussen de beschikbare OV-netwerken en de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, terwijl daar veel onderzoek naar is gedaan.

De Vereniging Deltametropool vindt dat een gemiste kans. In samenwerking met de TU Delft en Next Generation Infrastructures wil de vereniging daarom bij zoveel mogelijk belanghebbenden nieuwe inzichten laten ontstaan en kennis delen over de samenhang tussen netwerken en verstedelijking.

De drie partijen ontwikkelen daarom SprintStad, een ‘serious game’ waarbij deelnemers inzicht krijgen in de relatie tussen vorm en gebruik van het OV-netwerk en de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. De kerngedachte is dat de ontwikkeling van netwerken de verstedelijking beïnvloedt en omgekeerd.

Het spel benadrukt de samenhang in die processen van verstedelijking. Het gaat om de ontwikkeling van alle stations op een traject. Niet elk station voorziet in dezelfde functies en dat hoeft ook niet; diversiteit maakt een regio juist interessant. Als bestuurders voor elk station een gelijk profiel nastreven, dan worden de verschillende kwaliteiten van een regio niet benut.

In het spel worden deze ideeën verder uitgediept. De spelers zijn verantwoordelijk voor één of meer stations en bepalen per gebied drie beleidsprioriteiten. Ze stellen een masterplan op en voeren dat in meerdere spelrondes uit. De gevolgen van beslissingen op lokaal niveau worden tussen de spelrondes door plenair besproken en in een bredere regionale context geplaatst.

De uiteindelijke resultaten worden ook weer plenair besproken en bediscussieerd. Dat levert interessante inzichten op, omdat de spelers partijen vertegenwoordigen die in werkelijkheid ook bij dergelijke besluitvorming en uitvoering betrokken zijn. Kennis delen en ervaringen uitwisselen staat daarom hoog in het vaandel.

Het spel SprintStad is nog volop in ontwikkeling. In december 2009 werd de eerste sessie met mensen uit het veld gespeeld. Door het spel steeds verder te verbeteren en steeds vaker te spelen met alle betrokkenen moet er uiteindelijk een nieuw instrument ontstaan om de bereikbaarheid van de Randstad te verbeteren.

 

Bekijk ook eens de promofilm voor meer achtergrondinformatie (Youtube)

 
Partners
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management
 
Vereniging Deltametropool
Deelprogramma
Serious gaming
 
Understanding complex networks
Sector
Railinfrastructuur
Publicaties
Sprintstad promofilmpje overige publicaties
 
Sprintstad Update Nş 1 artikel vakblad
 
Sprintstad Update Nş 2 artikel vakblad
 
Sprintstad Update Nş 3 overige publicaties
 
Sprintstad Update Nş 5 artikel vakblad
 
Update - Sprintstad #1 artikel vakblad
Afgerond
2012
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures