Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

flexibility in port development and port management

 
 
Nummer
08.02
 
Naam
Flexibility in Port Development and Port Management
 
Samenvatting

Welke institutionele en organisatorische arrangementen kunnen worden ontwikkeld en toegepast voor het flexibeler maken van havenontwikkeling en havenmanagement?

 
Projectleider
Michiel Nijdam (projectleider)
Onderzoekers
Nanny Bressers
 
Lasse Gerrits
 
Martijn van der Horst
 
Larissa van der Lugt
 
Danny Schipper
Beschrijving
Havens zijn complexe infrastructuren die niet snel en eenvoudig zijn aan te passen omdat hun technische en economische levensduur vaak langer is dan dat de maatschappelijke, politieke en economische omgeving stabiel is.
Er wordt daarom veel onderzoek gedaan naar het flexibiliseren van de technische infrastructuur - de hardware van havens - zodat het mogelijk wordt om sneller in te spelen op veranderingen in vraag en aanbod, planologische en klimatologische eisen of veranderingen in de politiek-bestuurlijke omgeving.


Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) onderkent het belang van flexibiliteit bij havenontwikkeling en havenmanagement. In de Havenvisie 2030 wordt expliciet aandacht besteed aan flexibiliteit.

Dit project toont aan dat de flexibiliteit van de haven op vier manieren verbeterd kan worden:
  1. Het ontwerp van concessies heeft meerdere effecten, zowel positief als negatief, op de flexibiliteit van de haven. Er zijn ten minste zes variabelen in concessies die de flexibiliteit beinvloeden
  2. Bij de ontwikkeling van een havengebied kunnen een aantal maatregelen genomen worden om de herontwikkeling makkelijker te maken.
  3. De ontwikkeling van een netwerk in het achterland dat schaal, strekking en flexibiliteit balanceert is essentieel om een aantrekkelijke schakel in verschillende transportketens te worden.
  4. Zeker voor railverbindingen is een flexibele organisatorische set-up nodig.

 
 
Partners
Erasmus Universiteit Rotterdam: Faculteit der Sociale Wetenschappen
 
Erasmus Universiteit Rotterdam: Urban, Port and Transport Economics
 
Havenbedrijf Rotterdam
 
Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Deelprogramma
Next Generation Port Infra, powered by Maasvlakte 2
Sector
Havens
Afgerond
2013
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures