Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

projecten >

ontwikkeling marktmodel lokale biogasnetwerken

Nummer
09.09
 
Naam
Ontwikkeling Marktmodel Lokale Biogasnetwerken
 
Samenvatting
Dit project beoogt een antwoord te vinden op de juridische, organisatorische en fiancieel-economische vragen die samenhangen met het introduceren en exploiteren van een lokaal biogasnetwerk.
 
 
Projectleider
Jan Willem Kuil (projectleider)
Onderzoekers
Harry van Breen
 
Leo Brummelkamp
 
Mathieu Dumont
 
Jurgen van der Heijden
 
Maarten Venselaar
Beschrijving
Biogas kan decentraal worden opgewekt. De capaciteit van de bron is echter beperkt. Het ligt daarom voor de hand om biogas meer lokaal in te zetten. Als dat niet gebeurt, moet biogas worden omgezet in een energiedrager die kan worden ingevoed in het openbare net. Dat kan door het biogas op te werken tot groen gas of door de elektrificatie van het biogas via een verbrandingsmotor. Het direct benutten van biogas in lokale netten is energetisch gunstig en heeft een gunstige uitwerking op de distributiekosten. De technische haalbaarheid van een lokaal biogasnetwerk is onderzocht in het project BioNet (onder de subsidieregeling “Energie en innovatie- Effectieve en efficiënte vergistingketen”). Uit dit onderzoek blijkt dat de technische beperkingen overkomelijk zijn. De vraag hoe een lokaal biogasnetwerk georganiseerd kan worden, is in dat project echter niet beantwoord.

Een marktintroductie begeeft zich juridisch op onbekend terrein omdat uit onderzoek lijkt te blijken dat lokale distributienetten voor biogas niet vallen onder de Europese Gasrichtlijn en de Nederlandse Gaswet. Deze netten vallen daardoor in het vrije domein, waardoor geen marktmodel is gedefiniëerd.
Het onderzoek is bedoeld om de stakeholders van Alliander een marktmodel in handen te geven om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan met lokale biogasnetwerken. Daarmee is de doelstelling van dit project het vinden van antwoorden op de juridische, organisatorische en financieel-economische vragen die samenhangen met de exploitatie van een lokaal biogasnet.

Het onderzoek is bedoeld om de stakeholders van Alliander een marktmodel in handen te geven om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan met lokale biogasnetwerken. Daarmee is de doelstelling van dit project het vinden van antwoorden op de juridische, organisatorische en financieel-economische vragen die samenhangen met de exploitatie van een lokaal biogasnet.

De hoofdvragen van het project zijn:
  • 1  Wat zijn de marktmodellen die mogelijk gebruikt kunnen worden voor een lokaal biogasnet?
  • 2  Wat zijn algemeen geaccepteerde criteria (maatschappelijk, financieel, juridisch, 
organisatorisch) om een afweging van de marktmodellen te kunnen maken?
  • 3  Welk model verdient de voorkeur na toetsing op grond van de criteria en hoe zou dat 
geïmplementeerd kunnen worden?
Door het onderzoek is een beeld ontstaan van mogelijke marktmodellen voor de ontwikkeling van een lokaal biogasnet. Er is tevens inzicht ontstaan in de toetsingscriteria die bij de keuze voor een marktmodel door de betrokken partijen kunnen worden gehanteerd. Het ontwikkelde voorkeursmodel is een schets van een marktmodel dat als standaard kan dienen voor de exploitatie van een lokaal biogasnet.
Lokale biogasnetten kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie naar een energiezuinige en duurzame energiehuishouding. De toepassing van Groen Gas sluit aan bij de beleidsdoelstelling van het huidige kabinet (16% duurzaam opgewekte energie in 2020). De ontwikkeling van lokale biogasnetten sluit aan bij de maatschappelijke trend naar meer decentrale opwekking en distributienetten. Decentrale inzet van biogas lijkt energetisch gunstiger en heeft een zeer gunstige uitwerking op de distributiekosten. Met andere woorden: de maatschappelijke kosten zijn bij decentrale inzet van biogas lager dan bij een centraal netwerk voor Groen Gas. Bovendien sluit een lokaal biogasnetwerk aan bij de maatschappelijke trend naar meer decentrale opwekking en distributienetten.
 
 
Partners
Agentschap NL
 
Alliander
 
AT Osborne
 
Liandon B.V.
Deelprogramma
Empowering Networks
Sector
Energie-infrastructuur
Afgerond
2013
 

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures