Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

doelvoorschriften: een afwegingskader

 
Titel
Doelvoorschriften: een afwegingskader
Type
artikel vakblad
Referentie

Ter Borgh, S.J.A.; W.S.R. Stoter and H.D. Stout: Doelvoorschriften: een afwegingskader, pp.1-14. Paper presented at the the NGInfra-IEEE International Scientific Conference "Building Networks for a Brighter Future", 10-12 November (2008). At: Rotterdam, The Netherlands. [Delft], IEEE, 2008. International Proceeding (Refereed)

Auteurs
Helen Stout
Document
Beschrijving

Ontwikkelingen in de samenleving hebben hun weerslag op het wetgevingsbeleid van de  rijksoverheid. Nu de nadruk meer is komen te liggen op de verantwoordelijkheid van maatschappelijke actoren zelf, zoals bedrijven en particulieren en minder bij de overheid zijn andere, alternatieve vormen van regulering vereist. De introductie van doelvoorschriften betreft zo’n nieuwe vorm. In dit artikel zal worden stilgestaan bij de voor- en nadelen die het gebruik van doelvoorschriften met zich meebrengt zowel voor de overheid als voor het te reguleren veld.

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures