Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

acceptatie en borging nodig bij bescherming overstroming

 
Titel
Acceptatie en borging nodig bij bescherming overstroming
Type
artikel vakblad
Referentie

Dicke, Willemijn en Geert Roovers (2007) Acceptatie en borging nodig bij bescherming overstroming. In Land en Water, 26 februari 2007, p.22-23.

Auteurs
Willemijn Dicke
 
Geert Roovers
Beschrijving

In Nederland is veiligheid tegen overstromen verheven boven andere waarden en functies. Veiligheid is wettelijk verankerd en wordt veelal niet expliciet afgewogen tegen andere belangen, zoals economische groei, leefbaarheid of milieu. Veiligheid is hiervoor een randvoorwaarde. Op dit moment zijn er in Nederland twee ontwikkelingen gaande die een ingrijpende verandering betekenen voor het omgaan met overstromingen. Ten eerste is er sprake van een omslag naar een risicobenadering. Ten tweede wordt in een aantal projecten de absolute borging van veiligheid losgelaten. Er zijn noodzakelijke randvoorwaarden om de risicobenadering tot een succes te maken: acceptatie van overstromingsrisico’s. Acceptatie is noodzakelijk omdat een risicobenadering om andere borgingstrategieën van veiligheid tegen overstromingen vraagt. Naast wet- en regelgeving zijn onderhandelingsvaardigheden en management van netwerken veel belangrijker geworden. Acceptatie vraagt om meer ruimte voor zelfredzaamheid en eigen keuzes van de burgers.

Projecten
Public values in river basin management

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures