Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

regeldruk, een blinde vlek van onderhandelend wetgeven

 
Titel
Regeldruk, een blinde vlek van onderhandelend wetgeven
Type
professioneel boek
Referentie

Stoter, W.S.R. and N.J.H. Huls: Regeldruk, een blinde vlek van onderhandelend wetgeven. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2006, pp.191. ISBN: 978-90-5454-724-2

Auteurs
Suzan Stoter
Beschrijving

In het kader van het onderzoeksproject ‘Stijlen van wetgeven’ hebben Suzan Stoter en Nick Huls in opdracht van het ministerie van Justitie deze studie over regeldruk en draagvlak uitgevoerd. Het gaat om de wijze waarop participatie van belanghebbenden in het wetgevingsproces leidt tot regeldruk. Vijf case-studies van verschillende departementen leiden tot levendige beschrijvingen van de Haagse praktijk.

Uit deze studie blijkt dat regeldruk niet eenzijdig van de wetgever uitgaat, maar voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door belangengroepen. Deze oefenen via onderhandelingen druk uit om hun eigen belang in de wet geregeld te krijgen. Geklaag over regeldruk is daarom vaak nogal dubbelzinnig. Als de overheid de regeldruk wil verminderen – en alle politieke partijen hebben dat in hun programma staan – dan kan zij dat niet alleen, maar alleen in samenspraak met degenen die om regels vragen. De auteurs geven aan hoe dit proces in de toekomst beter vorm kan krijgen.

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures