Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

road incidents and network dynamics: effects on driving behaviour and traffic congestion

 
Titel
Road Incidents and Network Dynamics: Effects on driving behaviour and traffic congestion
Type
proefschrift
Referentie

Knoop, V.L.: Road Incidents and Network Dynamics: Effects on driving behaviour and traffic congestion, pp. 215. Van Zuylen, H.J. (promotor) + Hoogendoorn, S.P. (promotor). Delft: NGInfra, 2009. ISBN: 9789055841240. Thesis.

Auteurs
Victor Knoop
Document
Beschrijving

Incidenten veroorzaken een groot gedeelte van de congestie op de weg. Dit promotieonderzoek beschrijft hoe het menselijk gedrag verandert als men geconfronteerd wordt met een ongeluk. Het onderzoek wijst uit dat rijgedrag verandert en dat bestuurders trager op hun voorligger reageren. Bovendien is de uitkomst dat bestuurders hun route veranderen als ze met onverwachte vertraging als gevolg van een incident te maken krijgen. De routekeuze is anders indien de file veroorzaakt wordt door een incident vergeleken met een situatie waar evenveel file staat die níet veroorzaakt wordt door een incident. Ook zijn de filepatronen in een netwerk onderzocht. Dat onderzoek laat zien dat zogenoemde fileterugslageffecten van belang zijn. Dat zijn files die verder terug groeien dan tot de kruising, waardoor ook automobilisten die een andere kant op willen dan de kant waar de bottleneck zich bevindt, vertraging oplopen. Door deze effecten is het essentieel een accurate beschrijving van het verkeer te hebben ten behoeve van de berekening van de totale vertraging van een ongeluk. De bevindingen van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om robuustere wegennetwerken te ontwerpen, waarbij minder vertraging ontstaat in het geval van incidenten.

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures