Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

reliability in urban public transport network assessment and design

 
Titel
Reliability in Urban Public Transport Network Assessment and Design
Type
proefschrift
Referentie

Tahmasseby, Sharam: Reliability in Urban Public Transport Network Assessment and Design, pp. 231. Bovy, P.H.L. (promotor) + Van Nes, R. (copromotor). Delft: NGInfra, 2009. ISBN: 9789055841165. Thesis.

Auteurs
Shahram Tahmasseby
Document
Beschrijving

Dit onderzoek richt zich op de invloed van betrouwbaarheid van stedelijk openbaar vervoer op de evaluatie en het ontwerp van openbaar vervoernetwerken. Openbaarvervoernetwerken worden immers continue geconfronteerd met allerlei variaties: vervoersvraag, weersomstandigheden, ongevallen, werkzaamheden, enzovoort. In de huidige praktijk wordt vooral op operationeel niveau gezocht naar methodieken om zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen bieden, gegeven al deze variaties. bij netwerkevaluatie en ontwerp wordt hier echter geen rekening mee gehouden. Het onderzoek geeft een uitgebreide analyses van factoren die de dienstuitvoering beïnvloeden en presenteert een raamwerk en analyse-instrument om de invloed van het netwerk op betrouwbaarheid en totale netwerkprestatie te bepalen. Met behulp van een aantal casestudies is een aantal maatregelen onderzocht op hun effectiviteit. Dit onderzoek laat zien dat al bij het ontwerp van het lijnennet er mogelijkheden zijn om de betrouwbaarheid te vergroten: bijvoorbeeld netwerken waarin reizigers altijd alternatieve routes hebben en netwerken waarin lijnen niet te lang zijn. Het is echter afhankelijk van de specifieke situatie of dit ook tot een verbetering van de totale netwerkprestatie leidt. Bij railgebonden openbaar vervoer, bijvoorbeeld tram, blijk het goed mogelijk om met slimme infrastructurele maatregelen, bijvoorbeeld keervoorzieningen en kortsluitingen tussen nabijgelegen trajecten, zowel de betrouwbaarheid van de dienstuitvoering als de totale netwerkprestatie te verbeteren.

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures