Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

governing mobile service innovation in co-evolving value networks

 
Titel
Governing mobile service innovation in co-evolving value networks
Type
proefschrift
Referentie

De Reuver, M.: Governing mobile service innovation in co-evolving value networks, pp. 149. Mueller, M.L. (promotor) + Bouwman, W.A.G.A. (copromotor). Delft: NGInfra, 2009. ISBN: 9789079787135. Thesis.

Document
Beschrijving

Hoe kunnen mobiele operators, applicatieontwikkelaars, contentpartijen en hardwareleveranciers samenwerken bij het ontwikkelen en aanbieden van mobiel internet diensten? Voorheen maakten mobiele operators zoals KPN en Vodafone de dienst uit in zogeheten ommuurde tuinen rondom diensten als i-mode, maar deze gesloten modellen gaan langzamerhand over in meer `open’ samenwerkingsvormen. Deze veranderingen zijn mogelijk gevolg van invloeden uit de omgeving, zoals de opkomst van smartphones, Internet technologie en regulering. Tegelijkertijd spelen ook overgangen tussen fases van dienstinnovatie een rol. Een dynamisch co-evolutieperspectief dat al deze factoren in beschouwing neemt ontbreekt, omdat bestaande literatuur samenwerking tussen organisaties vaak als iets statisch beschouwt,.

Deze studie verschaft inzicht in hoe en waarom de mechanismes om mobiele dienstinnovatie te organiseren in waardenetwerken in de loop van de tijd veranderen. Op basis van theorie over waardenetwerken, governance, dienstinnovatie en co-evolutie, zijn proposities opgesteld over het gebruik van macht, contracten en vertrouwen. Deze proposities zijn verfijnd en getest in kwalitatieve case studies in het commerciele en politiedomein, waaronder de i-mode case in Nederland. Ook is een grootschalig kwantitatief survey onderzoek uitgevoerd onder praktijkmensen en experts. De bevindingen hebben gevolgen voor theorievorming, maar ook voor het domein.

De toenemende rol van dienstinnovatie en organisatienetwerken in de Westerse economie maakt de onderwerpen in dit proefschrift steeds belangrijker. De ideeën in dit proefschrift worden neergezet als opmaat tot een multidisciplinair onderzoeksprogramma naar het organiseren van dienstinnovatie in waardenetwerken.

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures