Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

coping with competing public values

 
Titel
Coping with competing public values
Type
proefschrift
Referentie

Steenhuisen, B.M.: Coping with competing public values, pp. 243. Promotoren: E.F. ten Heuvelhof + M.J.G. van Eeten. Delft: NGInfra, 2009. ISBN: 9789490122553. Thesis.

Auteurs
Bauke Steenhuisen
Document
Beschrijving

Sinds de liberalisering van infrastructuursectoren houden vele publieke toezichthouders, ministeries, raden en kamers de nieuwe infrastructuurbedrijven scherp in de gaten. Zodra het publieke belang in het geding lijkt, bijvoorbeeld als zich incidenten voordoen, gebruikt de overheid een breed instrumentarium om de bedrijven, indien nodig, tot maatschappelijk gewenste prioriteiten te dwingen. De effecten van vele externe overheidsinterventies voor diverse publieke belangen zijn momenteel alleen vrij ondoorzichtig. Deze studie neemt drie infrastructuurbedrijven onder de loep – NS, ProRail en ENEXIS – en gaat na hoe deze bedrijven vele publieke waarden tegelijkertijd proberen te realiseren. Diverse spanningen tussen publieke waarden blijken zich voor te doen in de operationele processen. Deze studie laat zien hoe planners, managers en operationele medewerkers met deze spanningen omgaan in hun dagelijks werk en ze uiteindelijk weten te neutraliseren. Terwijl strategische afdelingen systematisch plannen en projecten optuigen en de uitvoerende afdelingen hun taken invullen, laten de bedrijven ook veel moeilijke afwegingen impliciet en ongemerkt plaatsvinden. Het is verrassend te zien hoe succesvol organisaties desalniettemin lijken te zijn. Toch vormt deze situatie een fundamenteel dilemma, tussen de noodzaak voor ruimte de strijdigheden in de operatie op te lossen zonder deze te managen en de noodzaak voor verantwoording naar externe toezichthouders. Dit boek helpt infrastructuurbedrijven hun strategieën te expliciteren die hen momenteel in staat stellen de vele inconsistenties tussen hun omgevingseisen te neutraliseren. Om deze strategieën te ondersteunen dienen de bedrijven hun feedback op deze conflicten anders, minder formeel te organiseren. De toezichthoudende overheidsinstanties leren in dit boek waarom hun normgerichte feedback hen momenteel niet in staat stelt de effectiviteit van hun interventies te borgen. Sterker nog, de optelsom van deze interventies kan de operationele vrijheid van infrastructuurbedrijven dusdanig inperken dat ze geleidelijk aan de vaardigheid verliezen om strijdige publieke waarden het hoofd te bieden.

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures