Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

overheidsbijdragen aan infrastructuur: gerechtvaardigde ondersteuning of onrechtmatige staatssteun?

 
Titel
Overheidsbijdragen aan infrastructuur: gerechtvaardigde ondersteuning of onrechtmatige staatssteun?
Type
artikel vakblad
Referentie

Steyger, E.: Overheidsbijdragen aan infrastructuur: gerechtvaardigde ondersteuning of onrechtmatige staatssteun? pp. 1-9. In: NTB 10. [s.l.]: Kluwer, 2010. ISSN: 0921-3554.

Auteurs
Elies Steyger
Document
Beschrijving

Door de kredietcrisis wordt het beroep op overheidsbijdragen voor particulier aan te leggen infrastructuur steeds groter. De vraag is hoe dit mogelijk is zonder dat deze als verboden staatsteun worden gekwalificeerd.

Overheden zijn geneigd financiële bijdragen te leveren aan de infrastructuur die zij in hun territorium nodig achten. Daarbij kan het gaan om infrastructuur in netwerksectoren zoals de spoorwegen, elektriciteitsleidingen en het kabelnetwerk, maar ook aan investeringen van gemeenten in voetbalstadions, gebouwen waar sociaal-culturele activiteiten plaatsvinden, bedrijventerreinen voor economische impuls en woningen in de sociale sector.

Zolang overheden die infrastructuur zelf in eigendom of beheer hebben en deze activiteiten, die met de infrastructuur gepaard gaan, zelf uitvoeren is er niets aan de hand. Dit wordt anders wanneer die infrastructuur wordt geëxploiteerd door private ondernemingen. In het artikel bekijkt Steyger in hoeverre Europese regelgeving, bijdragen aan infrastructuur mogelijk maakt. Verder gaat het artikel in op de jurisprudentie van het Hof van Justitie over dit onderwerp en dan met name in hoeverre de aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur als dienst van algemeen economisch belang kunnen worden gezien.

Het artikel eindigt met een casestudy naar de effecten van het staatssteunrecht op de tot dusver enig echt geliberaliseerde markt, die van de telecommunicatie-infrastructuur.

Projecten
Public Values and State Aid in the Transport Sector

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures