Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

designing robust road networks: a general method applied to the netherlands

 
Titel
Designing Robust Road Networks: A general method applied to the Netherlands
Type
proefschrift
Referentie

Snelder, Maaike: Designing Robust Road Networks: A general method applied to the Netherlands. Prof.dr. H.J. van Zuijlen, Prof.ir. L.H. Immers (promotors) | 2010 | Dissertation | ISBN 978-90-55841-35-6 | Next Generation Infrastructures Foundation

Auteurs
Dr. Maaike Snelder
Document
Beschrijving

In veel landen behoren files in de spitsperioden tot het gewone straatbeeld. De plekken waar de files staan en de tijdstippen waarop ze optreden zijn redelijk voorspelbaar. Met de extra reistijd als gevolg van deze files kan dus tot op zekere hoogte goed rekening worden gehouden. Naast vertragingen door deze reguliere files kunnen verstoringen zoals ongelukken tot onverwacht grote vertragingen leiden. Als maatregelen uitblijven, wordt het Nederlandse wegennetwerk steeds kwetsbaarder voor onvoorspelbare verstoringen zoals incidenten. In dit promotieonderzoek is een begrippenkader opgesteld dat bestaat uit definities, indicatoren en een set maatregelen die het netwerk robuuster maken tegen incidenten. Daarnaast is een ontwerpmethode opgesteld waarmee een robuust wegennetwerk kan worden ontworpen op basis van de robuustheidsmaatregelen. De method combineert expertkennis met geavanceerde modelleringstechnieken. De kwaliteit van de methode is aangetoond voor een klein testnetwerk. Daarnaast is een uitgebreid voorbeeld gegeven van hoe de methode toegepast kan worden op een groot wegennetwerk van Amsterdam en omgeving. De praktisch waarde van het onderzoek blijkt uit het feit dat delen al zijn toegepast in projecten voor de ANWB, Verkeer en Waterstaat, de Raad voor Verkeer en Waterstaat, DVS, de stadregio Amsterdam en Bart Egeter Advies.

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures