Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

simulating energy transitions

 
Titel
Simulating Energy Transitions
Type
proefschrift
Referentie

Simulating Energy Transitions. Emile Chappin, 2011, Delft University of Technology, the Netherlands. Thesis, 2011. Promotor | Prof.dr.ir. M.P.C. Weijnen TBM; Copromotor | Dr.ir. G.P.J. Dijkema UHD-TBM. ISBN: 978 9079 787 30 2

Auteurs
Emile Chappin
Document
Beschrijving

Heeft u ooit willen weten of een CO2 belasting beter werkt dan het EU emissiehandelsysteem? Of hoe lang het echt duurt voordat markten veranderen en consumenten anders kiezen? In dit boek exploreert Emile Chappin simulatiemodellen om ons van antwoorden te voorzien voordat beleidsinterventies zijn gepleegd. Hij laat zien dat we energietransitie kunnen simuleren door het ontwikkelen van agentgebaseerde modellen.

Leer over een nieuw raamwerk dat ons in staat energieinfrastructuursystemen als complexe socio-technische systemen te modelleren, die evolueren als resultaat van de gedistribueerde beslismaking van actoren in het systeem. Zie hoe bij het draaien van agentgebaseerde simulaties de systeemstructuur en -dynamiek ontstaat als emergent resultaat uit de interacties tussen actoren en technologieën. Begrijp hoe actoren, die operationele en investeringsbeslissingen nemen, responsief zijn tegenover beleidsinterventies, marktregels en technologische ontwikkeling. Ontdek van simulaties van de electriciteitsproductiesector, de LNG markt en de consumentenverlichting dat interventies in deze systemen hun evolutie daadwerkelijk beïnvloeden: ze leiden tot structurele, systemische verandering: transitie.

Dit proefschrift laat daarmee zien dat agentgebaseerde modellen krachtige tools opleveren voor overheden en bedrijven: ze stellen hen in staat de langetermijneffecten van hun beleid en strategie vast te stellen in onze complexe wereld.

Projecten
Transitions and Transition Management in Infrastructure systems

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures