Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

het complexe netwerk van onze hersenen

 
Titel
Het complexe netwerk van onze hersenen
Type
artikel vakblad
Referentie

Van Mieghem, Piet: Het complexe netwerk van onze hersenen, STAtOR (Vereniging voor Statistiek en Operationele Research), oktober 2011.

Auteurs
Piet van Mieghem
Document
Beschrijving

De wetenschap zwoegt al decennia om kennis te verwerven over de werking van onze hersenen. We weten al veel, maar eigenlijk nog steeds te weinig. Onze boordcomputer is verrassend veelzijdig, maar tegelijkertijd verschrikkelijk complex. Elk nieuw inzicht kan leiden tot een dubbel voordeel: het bestrijden van mogelijke hersenafwijkingen en ziektebeelden (zoals tumoren, Alzheimer, epilepsie, schizofrenie) enerzijds en het ontwerpen van betere computers of intelligente systemen anderzijds. Bedenk maar hoe goed en snel wij iemand herkennen op een foto en hoe moeilijk dat nog steeds is voor een computer.

Een relatief nieuwe stroming is de netwerkwetenschap (network science), die de functies in een complex netwerk met zijn onderliggende structuur bestudeert. De netwerkwetenschap is ontstaan uit vragen omtrent de structuur en het functioneren van het Internet. Bijvoorbeeld: Wat is de invloed van de verdeling van de buren van een knoop (router) in het Internet op de snelheid waarmee een bericht van zender naar ontvanger reist? Hoe ziet de Internettopologie eruit als het aantal knopen verdubbelt? Wat is de structuur van de in de tijd veranderende "webgraaf", alle webpagina's die door hyperlinken worden verbonden? In dit artikel zal de heer Van Mieghem beschrijven hoe we deze theorie van complexe netwerken op onze hersenen kunnen toepassen.

Projecten
Robustness and Optimization of Complex Networks

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures