Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

sprintstad update nş 1

 
Titel
Sprintstad Update Nş 1
Type
artikel vakblad
Referentie

Vereniging Deltametropool; Technische Universiteit Delft and Next Generation Infrastructures: Sprintstad Update #1, pp. 1-20. Published on Februari 2009.

Auteurs
Paul Gerretsen
 
Merten Nefs
Document
Beschrijving

Update - SprintStad #1 beschrijft ondermeer de achtergrond, onderzoeksvragen, uitgangspunten en voortgang van project SprintStad. Tevens worden doelen, spelers, opbouw en spelsessie-evaluaties van de serious game besproken.

Met de serious game SprintStad wil de Vereniging Deltametropool samen met Next Generation Infra een eerste stap zetten om de complexe samenhang tussen vorm en gebruik van het openbaar vervoersnetwerk en de ontwikkeling van de Randstad inzichtelijk te maken. Op initiatief van Next Generation Infra is het Centre for Serious Gaming van de TU-Delft betrokken.

Projecten
Workshop Serious Gaming Sprintstad

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures