Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

sprintstad update nş 5

 
Titel
Sprintstad Update Nş 5
Type
artikel vakblad
Referentie

Vereniging Deltametropool; Technische Universiteit Delft and Next Generation Infrastructures: Sprintstad Update #3, pp. 1-20. Published on January 2013

Auteurs
Paul Gerretsen
 
Merten Nefs
Beschrijving

Vereniging Deltametropool initieerde project SprintStad eind 2009 om te onderzoeken wat de kansen zijn voor succesvolle knooppuntontwikkeling in de Nederlandse metropoolregio, gebaseerd op diversiteit van stationsomgevingen in het netwerk en optimaler gebruik van de bestaande infrastructuur. SprintStad slaat een brug tussen wetenschap en praktijk, zodat onderzoeksresultaten effectief kunnen worden toegepast bij de totstandkoming van plannen en beleid rond OV-knooppunten en op spoorcorridors.
In de voorgaande 4 SprintStad Updates maakte u kennis met de uitgangspunten van het project, toetreding van projectpartners, inventarisatie van stationsgebieden, ontwikkeling van planning support tool SprintStad en tussentijdse evenementen en publicaties.
Update SprintStad #5 biedt vooral een actueel overzicht van ons ‘werk in uitvoering’. De afgelopen 6 maanden zijn meerdere deelprojecten gestart, zoals corridorsimulatie SprintStad Utrecht (pag. 12) en Kansen voor Knooppuntontwikkeling in Noord-Holland (pag. 20). De Update sluit af met een vooruitblik op de doelstellingen voor 2013.

Projecten
Workshop Serious Gaming Sprintstad

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures