Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

wegen door brussel

 
Titel
Wegen door Brussel
Type
proefschrift
Referentie

Wegen door Brussel: Staatssteun en publieke belangen in de vervoersector Nienke Saanen, 2013, Delft University of Technology, The Netherlands.

Auteurs
Nienke Saanen
Beschrijving

Lidstaten van de Europese Unie mogen hun ondernemingen niet zomaar staatssteun geven. Staatssteun kan de concurrentiepositie van deze ondernemingen versterken en daardoor de vrije en eerlijke concurrentie in de EU verstoren. Maar soms is staatssteun wenselijk, bijvoorbeeld om publieke belangen te borgen. Wil een lidstaat dergelijke steun verlenen, dan heeft hij daarvoor toestemming van de Europese Commissie nodig.
Dit proefschrift adresseert de vraag in welke gevallen staatssteun voor de borging van publieke belangen in de vervoersector is toegestaan. Onderzocht wordt welke publieke belangen in de vervoersector een rol spelen, wanneer overheidsbijdragen voor de borging van deze publieke belangen geen staatssteun opleveren en hoe de Commissie steunmaatregelen gericht op de borging van publieke belangen beoordeelt.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het staatssteunrecht veel mogelijkheden biedt om publieke belangen met overheidsbijdragen te borgen. Indien de overheidsbijdragen al aan een goedkeuring van de Europese Commissie onderhevig zijn, dan wordt deze goedkeuring in verreweg de meeste gevallen gegeven. Het beeld van de Europese Commissie als dwarsligger kan dan ook worden bijgesteld.

Projecten
Public Values and State Aid in the Transport Sector

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures