Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

aanbestedingen van openbaar vervoer in nederland, een efficient frontier analyse

Titel
Aanbestedingen van openbaar vervoer in Nederland, een efficient frontier analyse
Type
overige publicaties
Referentie

Veeneman, Uriings, Wilschut, Blank (2013). Aanbestedingen van openbaar vervoer in Nederland, een efficient frontier analyse. Colloquium Vervoersplanologlsch Speurwerk
(abstract, submitted).

Projecten
Tendering in Dutch public transport – the relation between contract and efficiency

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures