Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

clearing the road for isa implementation?: applying adaptive policymaking for the implementation of intelligent speed adaptation

 
Titel
Clearing the road for ISA Implementation?: Applying Adaptive Policymaking for the Implementation of Intelligent Speed Adaptation
Type
proefschrift
Referentie
Clearing the road for ISA Implementation?: Applying Adaptive Policymaking for the Implementation of Intelligent Speed Adaptation
Jan-Willem van der Pas, 2011, Delft University of Technology, the Netherlands
Auteurs
Jan-Willem van der Pas
Beschrijving

Intelligente Snelheid Assistent of ISA is de benaming voor een categorie in-vehicle systemen die bestuurder helpen om zich te houden aan de lokale snelheidslimiet (m.a.w. die er voor zorgen dat bestuurder niet te hard rijdt, of er zelfs voor zorgen dat de bestuurder nooit meer te hard kan rijden). De vele (veld) testen die in het verleden gedaan wijzen er allemaal op dat ISA een grote bijdrage zou kunnen leveren aan de verkeersveiligheid. Ondanks het grote potentieel (experts schatten dat een begrenzende ISA in Nederland jaarlijks meer dan 200 doden kan schelen) is ISA tot op de dag van vandaag niet geïmplementeerd.
 

Om beter om te gaan met de onzekerheden die nog spelen rond de implementatie van ISA systemen en om uiteindelijk te komen tot duurzaam beleid met betrekking tot ISA implementatie wordt in het proefschrift een conceptuele aanpak gehanteerd die Adaptive Policymaking (APM) heet. APM is erop gericht om adaptief beleid te maken door vooraf na te denken over de onzekerheden die spelen en de manier waarop het beleid kan falen. Vervolgens wordt het beleid adaptief gemaakt door te bepalen op welke manier er gereageerd moet worden om de uiteindelijke beleidsdoelen te halen (beleid aanpassen, flankerend beleid maken, etc.). In dit proefschrift wordt onderzocht of APM geschikt is voor het ontwerpen van ISA implementatiebeleid voor Nederland.
 

De resultaten laten zien dat ISA klaar is om geïmplementeerd te worden. Beleidsmakers zouden om kunnen gaan met de onzekerheden die spelen door op kleine schaal te beginnen met implementeren en als de tijd verstrijkt geleidelijk het beleid aan te passen aan de nieuwe kennis en omstandigheden (adaptief beleid). APM is een beleidsaanpak die daarbij zou kunnen helpen. De resultaten laten zien dat het ontwerpen van adaptief ISA implementatiebeleid met behulp van APM de kansen vergroot dat het ontworpen beleid, ondanks de onzekerheden die er nog zijn, de vooraf gedefinieerde beleidsdoelen haalt (in het geval van ISA een reductie in het aantal verkeersdoden, gewonden en ongevallen met schade). Desondanks geven de geraadpleegde experts ook aan dat ontwikkelde adaptieve ISA implementatiebeleid hoogstwaarschijnlijk strandt in de besluitvormingsfase (dus dat er geen beslissing over implementatie kan worden genomen). Dit komt omdat het expliciteren van de onzekerheden die nog spelen rondom de implementatie van ISA ertoe zal leiden dat politici helemaal geen beslissing kunnen of durven nemen.

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures