Logo NGI
nl
en
Zoeken

infrabase >

publicaties >

de ingeslagen weg. een dynamisch onderzoek naar de dynamiek van de uitbesteding van onderhoud in de civiele infrastructuur

 
Titel
De ingeslagen weg. Een dynamisch onderzoek naar de dynamiek van de uitbesteding van onderhoud in de civiele infrastructuur
Type
proefschrift
Referentie
De ingeslagen weg. Een dynamisch onderzoek naar de dynamiek van de uitbesteding van onderhoud in de civiele infrastructuur. Rob Schoenmaker, 2011, Delft University of Technology, the Netherlands
Auteurs
Rob Schoenmaker
Beschrijving
Een belangrijke ontwikkeling in het beheer van civiele infrastructuur is de toenemende mate van uitbesteding van onderhoud. Daarbij is een sterke groei zichtbaar in het gebruik van prestatiecontracten. De verwachtingen van de opdrachtgevers zijn hooggespannen: een kleinere eigen organisatie, betere dienstverlening, met lagere kosten, met meer innovatie en meer flexibiliteit. Maar er zijn ook risico’s verbonden aan het prestatiegestuurd uitbesteden van onderhoud: het gebruik van onjuiste prestatie eisen, strategisch gedrag van de opdrachtnemer en een gebrek aan kennis en kunde bij de opdrachtgever.
De vraag voor de opdrachtgevers die het onderhoud van hun infrastructuur willen uitbesteden is: hoe kunnen wij zoveel mogelijk van de verwachte voordelen bereiken en daarbij de verwachte nadelen zoveel mogelijk beperken?
Dit boek gaat in op die vraag door te onderzoeken welke strategieën de Engelse Highways Agency en Rijkswaterstaat in Nederland hebben gebruikt bij het uitbesteden van onderhoud van bestaande civiele vervoersinfrastructuur en wat de effecten daarvan zijn.
Uit de ervaringen van Rijkswaterstaat en de Highways Agency worden lessen getrokken die van belang zijn voor andere (weg)beheerders die het onderhoud van hun infrastructuur al uitbesteden of overwegen die weg in te slaan

Logo NGI

Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
secretariaat@nginfra.nl
telefoon: 015 303 0900

© 2016 Next Generation Infrastructures